Lars-Weiss-besk.jpg

Ny overborgmester i København

Lars Weiss overtager pladsen som overborgmester efter Frank Jensen frem til kommunalvalget i november 2021. Mød den nye overborgmester her

Røg-COLOURBOX10935765.jpg

SF vil have forbud mod fyring i brændeovne om natten

Borgerepræsentationen på Københavns Rådhus skal på torsdag behandle et forslag fra SF om at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde et oplæg til politisk behandling, der i videst muligt omfang begrænser fyring med private

Røg-COLOURBOX10935765.jpg

Lovforslag om gamle brændeovne

Fra april næste år skal gamle brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes med en ny, når man køber en ny bolig, hvis forslaget vedtages

Kirkeskat på 0,8 procent

Det kirkelige budgetudvalg har fremsendt de kirkelige budgetter til politikerne på Københavns Rådhus, som har taget budgettet til efterretning

Lokaludvalgsmøde-09-05-20.jpg

Nye medlemmer i Lokaludvalget

Der blev i sidste uge afholdt suppleringsvalg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, da der var tre ledige medlemspladser og en række suppleantpladser, der var ubesatte.

Nej til billigere lokaler til almen praksis

Københavns Kommune har modtaget afslag fra Sundheds- og Ældreministeriet på en ansøgning om et frikommuneforsøg, der skulle have skaffet lokaler til almen lægepraksis.

Herlev-Hospital-og-Parkeringshus.jpg

Budgetaftale i Region Hovedstaden

Alle regionsrådets partier har indgået en aftale om budgettet for Region Hovedstaden for 2021, som skal friholde hospitalerne for centrale besparelser.

nina_h_olsen_2689-edit_fuld_format.jpg

Ny teknik- og miljøborgmester i 2021

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, genopstiller ikke til kommunalvalget, der afholdes i november 2021.

mia_nygaard_2323-edit_fuld_format_0.jpg

Indsatser i udsatte boligområder

Med budgetaftalen for 2021 kom der penge til Københavns udsatte boligområder – heriblandt Tingbjerg/Utterslevhuse og Gadelandet/Husumgård.

Top