Prisliste for Brønshøj-Husum Avis

Se prisliste som pdf

Prisliste pr. 1. januar 2017 (prisen er pr. mm)

Almindelig tekstside
kr.
7,10
Forsiden
kr.
11,00
Bagsiden
kr.
9,60
Side 2
kr.
8,45
Side 3-5-7
kr.
8,25
Speciel højre
kr.
7,75
Rubrikannoncer
kr.
5,95
Stillinger / Off. bekendtgørelser
kr.
7,00
Farvetillæg pr. farve
kr.
1070,00
*Priserne er ekskl. moms.
Pulterkammeret
kr.
50,00
Tillykke farve
kr.
100,00
Abonnement pr. år
kr.
1700,00
Gentagelsesrabat:
2-5 gange
5%
6-13 gange
10%
14-26 gange
15%
27-39 gange
20%
40-52 gange
25%
Gentagelsesrabatten godskrives ved faktureringen og ydes på uforandrede annoncer bestilt under et.Der ydes ikke rabat og bureauprovision på farvetillæg.
Betalingsbetingelser:
Netto kontant 14 dage fra fakturadato. Overskrides betalingsfristen bortfalder rabatten, og der beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned. Al rabat bortfalder ligeledes ved akkord, betalingsstandsning, konkurs eller regningen overgives til retslig inkasso.
Indleveringsfrister:
Annoncer i korrektur
torsdag kl. 16.00
Annoncer uden korrektur
torsdag kl. 16.00
Top