Lejrskoler og bedre ungdomsklubber skal styrke trivslen
Borgmester-Jesper-Christensen-22-resize-e1636014479173.jpg

Jesper Christensen, borgmester for børn og unge. Foto: presse

Jesper Christensen, borgmester for børn og unge. Foto: presse
De ældste skoleelevers trivsel er dalet efter Corona og fjernundervisning. København sætter nu massivt ind for at styrke trivslen

Næsten halvandet år med Corona, fjernundervisning og nedlukning af både skoler, fritidsklubber og det almindelige ungdomsliv med fritidsaktiviteter og koncerter. Det har været virkeligheden for mange af landet ældste skoleelever, hvor eleverne fra 5.- 8. klasse først fik lov at komme tilbage i skole på fuld tid fra maj 2021.

Den lange periode med Corona har sat sig spor i de ældste elevers faglige og sociale trivsel. Begge former for trivsel er dalet på landsplan hos skoleelever fra 4. til 9. klasse, viser den årlige nationale trivselsundersøgelse, som blev lavet i foråret, og som netop er offentliggjort.

Tendensen til dårligere trivsel er tydelig hos de københavnske skoleelever, hvor der er tilbagegang i trivslen på over halvdelen af målingens spørgsmål for de ældste elever, mens der ikke er en entydig tendens blandt de yngste elever i indskolingen.

Nye trivselstiltag for 28 millioner kr.

Politikerne i Københavns Børne- og Ungdomsudvalg er opmærksomme på udviklingen og de mange tilbagemeldinger fra medarbejdere og forældre om, at de ældste elevers trivsel er under pres.

Derfor sætter Københavns Kommune nu massivt ind for at styrke trivslen hos eleverne. I den nye budgetaftale er der afsat 28 mio. kr. årligt til flere lejrskoler, mere spændende aktiviteter i ungdomsklubberne og individuelle elevsamtaler om trivsel og faglighed for alle udskolingselever.

Dertil kommer, at Borgerrepræsentationen netop har vedtaget et forslag fra Ungeråd KBH om, at alle klasser i de københavnske folkeskoler en gang årligt skal have en fælles drøftelse og dialog på klassen om trivsel i forlængelse af resultaterne fra den årlige trivselsundersøgelse.

– Vi skal huske, at tre ud af fire af de ældste elever stadig svarer, at de er glade for deres skole. Men undersøgelsen bekræfter det billede, vi kender fra andre rapporter de seneste år. Flere unges sociale trivsel er udfordret og flere oplever faglig præstationsangst. Især de ældste pigers trivsel er i stigende grad presset. Det skal vi tage alvorligt. Derfor sætter vi ind med en række tiltag, der på hver sin vis skal styrke trivslen både i og uden for skolen, siger Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen.

– Det handler både om at styrke den sociale og den faglige trivsel, som ofte er hinandens forudsætning. Det er svært at lære nyt, hvis man trives dårligt. Vi vil styrke trivslen med flere lejrskoler, individuelle fokussamtaler til alle elever om deres faglige udvikling og sociale trivsel og ikke mindst skabe mere livsduelige unge gennem en markant styrkelse af vores ungdomsklubber, tilføjer han.

Mere inddragelse af eleverne

Børne- og Ungdomsudvalget har de senere år har haft fokus på at få skoler og skolebestyrelser til at øge inddragelsen af eleverne og elevrådene. Fx er det Københavns Fælleselevråd, som har opfordret til at indføre de individuelle fokussamtaler til alle elever efter meget positive tilbagemeldinger fra eleverne på en række pilotskoler.

– For mig er øget elevinddragelse en hjertesag. Medindflydelse er en af nøglerne til god trivsel. Vi har alle, både politikere, skoleledere, pædagoger og lærere et ansvar for, at børnenes og de unges stemme i højere grad bliver hørt, så de har medindflydelse på, hvordan vi gør undervisningen og aktiviteterne i skolen nærværende og interessante for alle elever, siger Jesper Christensen.

Nye trivselstiltag
Styrkelse af ungdomsklubberne: 10 mio. kr. årligt
Individuelle fokus-samtaler i udskolingen: 5,5 mio. kr. årligt
Flere lejrskoleophold i udskolingen: 13 mio. kr. årligt

Eksisterende trivselsindsatser
Socialrådgivere på alle skoler
Lærer med særlig trivsels-funktion
Professionelt behandlingsprogram mod angst
Færre karakterer og mere feedback
Undervisning mod mobning

1 kommentar om “Lejrskoler og bedre ungdomsklubber skal styrke trivslen”

  1. Ane Storm siger:

    Det er så godt, at der kommer yderligere fokus på de unges trivsel. Og en økonomisk saltvandsindsprøjtning er et godt første skridt. Vi skal imidlertid heller ikke glemme hvordan de mere privatbaserede initiativer kan hjælpe med indsatsen. Allerede nu kan børn og unge ml. 12 og 25 år bl.a. kontakte Headspace på Ryesgade og få et par uformelle coachende samtaler med deres frivillige. Enten får de lidt mere ro i hovedet eller også kan de få hjælp til at kontakte mere specialiserede tilbud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top