Hvor kommer kloakvandet fra?
kanalen-beskidt-vand-foto-Chris-Andersen-17-august-2021-e1636973267691.jpg

Den 17. august var vandet helt gråt. Da Brønshøj-Husum Avis mødtes med Jakob Soland Engbæk samme sted, fredag den 12. november 2021, lugtede der er kloak men vandet var klart. Privatfoto

Der er set og lugtet kloakvand i mosen og Fæstningskanalen ved U11, men ikke alle er registreret ifølge lokale

Brønshøj og Husum er beriget med smukke grønne enge og en mose, der er fyldt med fugle. Det hele er meget smukt. Bare ikke når det lugter af kloak.

Miljøudvalgets medlemmer, som er et fagudvalg under Brønshøj-Husum Lokaludvalg, har holdt øje med kloakoverløbet og Fæstningskanalen som leder vand til Utterslev Mose fra Novafos og Hofor herunder Gladsaxe, Rødovre og Københavns Kommune. Specifikt har medlemmerne holdt øje omkring U11, som er anlægget der ligger ved Bystævneparken.

Overløb

Ved kraftig regn bliver kloakkerne fyldte. I Gladsaxe bliver regn- og spildevand ikke delt. Dermed løber det regnvandsopblandede spildevand i mosen.

I den forbindelse har medlemmerne af Miljøudvalget opdaget, at der i mindst et tilfælde, er sket overløb fra kloakken til Fæstningskanalen, som ikke er registreret hos Novafos eller Hofor. Hvordan det overløb er opstået, kan Arne Kristensen, som er teamleder for planlægning af kloak og klimpatilpasning hos Novafos, ikke svare på.

– Der er andre overløb til Fæstningskanalen eller det kan være stillestående vand, siger han til Brønshøj-Husum Avis.
Hofor fortæller, at de har to overløb til Fæstningskanalen – et i Rødovre Kommune og et lille overløb i Københavns Kommune.

Konkret udleder Hofors overløb, UM26, direkte til Utterslev Mose, i en mængde der betegnes som mindre hændelser.

Årlig rapport

Der bliver ifølge de oplysninger som Brønshøj-Husum Avis har fået, kun opgjort overløb til den årlige rapport omend de konstant registreres automatisk i et system kaldet SRO hos Novafos.

– I princippet kan et af deres overløb være stoppet til og lede spildevand ud konstant uden at det bliver opdaget, siger Jakob Soland Engbæk, som er medlem af Miljøudvalget.

– Det jeg håber er, at Københavns kommune selvstændigt sætter måleudstyr op, der kan registrere overløb og handle på dem, når de skyldes tilstoppet kloak og ikke regnvejr. Det vil også være en metode til at følge om antallet stiger eller falder, siger han.

Men det er ikke Københavns Kommunes opgave, men derimod Hofor som i så fald skal sætte en måler op, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen.

– Der er bred politisk enighed om, at det er vigtigt at minimere udløb med regnopblandet spildevand, det er også vigtigt for mig. Der er allerede sat en række initiativer i gang i forhold til Utterslev Mose med begrænsning af overløb, sedimentfjernelse og rensning af vandet, der ledes til mosen gennem Fæstningskanalen, og jeg har også tidligere henvendt mig til Gladsaxe Kommune med en opfordring til, at der bliver gjort mere for at reducere overløb, for vi skal passe godt på vores vandområder, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Hofor oplyser, at de har haft overløb i Rødovres ende den 2. juli, 10. juli og 27./28. august samt fra UM26 i Utterslev Mose den 30. juni, 2. juli, 10. juli, 31. juli, 7. august, 16. august, 17. august, 27/28 august, 28. september, 29. september, 20/21 oktober.

Novafos oplyser at de har registreret overløb i august og et i oktober,

Miljøudvalgets medlemmer har dermed set et overløb i maj, som ikke er registreret.

Lige over over Jakob Soland Engbæks skulder ses U11 som er et stort anlæg ejet af Novafos. Foto: gg

Tillid

Der er ikke stor tillid fra de lokale til den kontrol som der er med kloakoverløbene eller til at der bliver handlet på sagen. Derfor håber Jakob Soland Engbæk at Miløministeren også vil gå ind i sagen og skabe handling.

– Jeg ønsker at miljøministeriet går ind i sagen om tilladelsen til kloakoverløbene, for Københavns Kommune gør ikke noget. Det er vigtigt for hele kommunen for vandet løber gennem Emdrup sø og Ladegårdsåen til Peblinge sø og ud i havnen til sidst.

Der er hjælp på vej, fortæller Arne Kristensen fra Novafos. Hans håb er, at man i løbet af de næste par år kan komme i gang med at bygge et nyt, større bassin til forsinkelse af vandet på Gyngemoseværket, som i dag rummer en pumpestation og to bassiner, men det er stadig på planlægningsniveau.

– Der er sikkert mange som mener, at det går for langsomt. Det gør det altid med kloakoverløb, men bassinet er løsningen på den korte bane, og på den lange bane skal der separatkloakeres i Gladsaxe Kommune, fortæller han.

– Jeg skal ikke forsvare, hvad der er gjort hvornår i fortiden, men det ser ud som om, at der er lys for enden af tunnelen.

Gladsaxe Kommune står for 80% af udledningerne, mens Hofor har de resterende 20%.

Vandet er grå-brunt på grund af et overløb den 17. august 2021. Hvis læsere ser eller lugter kloakvand modtages foto og tekst gerne på miljokajakhusum@gmail.com. Foto: Jakob Engbæk

1 kommentar om “Hvor kommer kloakvandet fra?”

  1. Ane Storm siger:

    Historien viser, at der behov for en koncentreret indsats for at få løst problemerne omkring fæstningskanalen og Utterslev Mose en gang for alle. Der er behov for, at vi får fortsat oprensningen og laver en langsigtet plan, som også tager vores intentioner om biodiversitet med i det samlede billede. Det er en vigtig kamp – og ”gør vi, som vi plejer… får vi som vi plejer”. Der skal ske en forandring i måden, som vi går til kampen på.

    Vi skal forstå og erkende, at forurening og klima er ligeglade med kommunegrænser og offentlige styreformer. Det kalder på en fælles indsats. Så vi skal turde tænke stort! Den oprindelige forurening kom primært fra Gladsaxe og Gentofte kommuner. De skal hjælpe med at løfte opgaven – sammen med HOFOR, Region Hovedstaden og givetvis skal vi have fat i det nationale niveau. Regeringen må vel (sammen med de ledende partier i Kbh) også have en interesse i dette.

    Venstre i Københavns Kommune forsøgte – forgæves – i foråret at få sat penge af til den fortsatte oprensning. Vi vil fortsætte kampen – også i 2022.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top