Hullerne i jorden
Tingbjerg__Render-02_post-scaled-e1637666021821.jpg

Visualisering af Erik Arkitekter

Ruten løber langs de andre bygninger forholdsvist øverst i billedet. Visualisering lavet af Erik Arkitekter.
Der er udvikling i gang i bydelen, men hvad er det nu der skal ske, der hvor der er store, firkantede huller?

Opdateret med yderligere info om byggeriet samt dronefoto af Kobbelvænget/Gadelandet den 24. november 2021

Altikonhjørnet findes ikke længere. I stedet er der et stort hul i jorden, hvor der over de sidste uger er blevet arbejdet.
Grunden skal omdannes til et 360 boliger som kommer til at variere i størrelse fra 1 –værelses på 30 kvm til 4-værelses på 114 kvm. Boligtyperne spænder fra mindre lejligheder som ungdomsboliger til familieboliger på både to, tre og fire værelser, skriver De Forenede Ejendomsselskaber på deres hjemmeside om projektet.

– Byggeriet er i fuld sving, og vi har fået revet ned og støbt fundamentet samt påbegyndt de nederste etager for den første del af byggeriet mod Frederikssundsvej. Vi forventer at have de første indflytninger i starten af 2023. Alt går efter planen, fortæller kommunikations- og marketingschef ved De forenede Ejendomsselskaber, Mia Schomacker-Hoff. 

Man kan forsat skrive sig op til et nyhedsbrev på deres hjemmeside hvis man ønskler at høre nyt om ejendommen og udlejningen. 

Byggepladsen set fra Gadelandet. Foto: Kaj Bonne

Den nye bebyggelse danner sammen med eksisterende erhvervsbygninger én stor karre. Karreen skaber et stort sammenhængende gårdrum som skal være grønt og med dagslys.

Alle boliger har adgang til gårdrummet. Bygninger er i varierende etager og flere af dem med elevator.
I områdets sydvestlige del skabes en grøn lomme med legeplads, hvor der også gives frit rum til en mere vild og naturlig beplantning, der tilgodeser den lokale biologiske diversitet ifølge planen.

De eksisterende administrationsbygninger bevares, og flere af de omkringliggende bygninger er allerede blevet istandsat og udlejet til kontor og erhverv.

Dronefoto af byggepladsen på Kobbelvænget/Gadelandet. Foto: De Forenede Ejendomsselskaber

Tre faser

I Tingbjerg har de mange arbejdere gang i både i område 1 og 2. I område 1 skal plejehjemmet Eilersminde, en etageejendom på Skolesiden. 120 boligenheder i alt.

I Område 1 dominerer plejehjemmet og det skal afleveres til kommunen i februar 2023. I område 1 er også 12 familieboliger på Midtfløjene. Huset er rejst og følger de præcise anvisninger i de etageantal og højde som der står i lokalplan 570 vedr. Store Torv. Denne bygning er rejst lige som terrændækket til plejehjemmet er støbt og kældervæggene er oppe.

Gårdrum til alle

Gårdrummet i område 1 skal kunne benyttes af både plejehjemsbeboerne og de øvrige. Indretningen og mulighederne skal godkendes af sundheds- og omsorgsforvaltningen samt af beboerne i Tingbjerg via byudviklingen.

– Der arbejdes grundlæggende med at folk i videre udstrækning kan bruge gårdrummet. Det betyder flere muligheder for ophold og bedre belysning. Også gerne nogle legefunktioner som ikke gentages i de andre gårdrum. Og så arbejder vi også med en sti som beboerne fra plejehjemmet kan komme rundt i gårdrummet på, siger Mahad Farah der er udviklingschef hos Innovater der står for byggeriet.

 

Familieområdet

Område 2 skal rumme 120 familieboliger og fem butikker. Område 2 er færdigt og klar til aflevering omkring årsskiftet ´22/´23. Der skal også være fem butikker og det bliver de fem som var der i forvejen.

– Vi mener, at de var der før os, og derfor skal de som udgangspunkt spørges først, om de vil have nye lejemål. Det ville de, fortæller Mahad Farah.

Område 2s gårdrum er det største. I og med at boligerne er familieboliger, er der også flere mennesker som kan mødes i gårdrummet. Derudover er der gode, bæredygtige idéer på banen, fortæller Mahad Farah
– Der er et forslag om at bruge vinduerne fra det tidligere byggeri til at bygge et orangeri i gårdrummet. Vi har betalt nedbryderne for at passe på vinduerne og de står til opbevaring, så jeg tror at der kommer et orangeri.
Indholdet i gårdrummet skal dog først vedtages lokalt.

Område 3 skal indeholde 25 familieboliger samt seniorbofællesskabet Mosefundet. I den modsatte ende af gården, skal Københavns Kommune bygge en daginstitution.

Sidste tid

Innovater overtog bygningerne i område 3 i uge 46 og lader seniorklubben i pensionistcenteret afvikle deres november-arrangementer inden saneringen går i gang. Tidsperspektivet på område 3 er, at de forhåbentligt kan afleveres i tredje eller fjerde kvartal ´23.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top