Garantier fra politiet
Blå-blink_foto-Rigspolitiet.jpg
Politigarantierne, der nu er trådt i kraft, gælder på fire områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse. Det er i sager om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler. Garantierne blev vedtaget i forbindelse med politiforliget 2021-2023 og skal ses som et løfte fra politiet til borgerne

I Københavns Politi opfyldes de fleste af vores sager allerede i dag af politigarantierne, men fremadrettet vil garantierne også blive et vigtigt redskab i dialogen med borgerne.

– Vi vil gerne være tydeligere i vores kommunikation med borgerne, så de ved, hvad de kan forvente og har krav på fra politiets side. Det arbejde er allerede i gang og her bliver politigarantierne et godt værktøj, fordi de netop sætter klare rammer for, hvordan anmeldelser om indbrud, vold, voldtægt og narkosalg ved skoler skal håndteres, siger politidirektør Anne Tønnes.

Borgere, der bliver udsat for en af de fire former for kriminalitet omfattet af politigarantierne, vil fra i dag få udleveret en kuvert med et visuelt overblik over sagen, som en sagsbehandler vil gennemgå med dem.

I kuverten vil der desuden være et skriv om garantierne med en QR-kode på. Den kan man bruge, hvis man ikke mener, politiet har levet op til politigarantien, og man ønsker at klage.

Politigarantien i sager om indbrud i private hjem, betyder blandt andet at politiet skal rykke ud med det samme og komme frem til borgerens hjem hurtigst muligt, efter der er ringet 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede.

Politiet skal endvidere rykke ud indenfor 24 timer efter, at borgeren har anmeldt indbruddet – medmindre borgeren selv har ønsket, at politiet kommer senere.

Politigarantien i sager om vold, herunder vold i nære relationer og såkaldt dominansvold, medfører at politiet skal rykke ud med det samme og komme berørte borgere til undsætning hurtigst muligt, såfremt der er akut behov for politiets bistand, f.eks. hvis gerningsmanden fortsat er til stede, eller der er fare for liv og førlighed.

Politiet skal endvidere rykke ud med det samme og komme berørte borgere til undsætning hurtigst muligt, hvis volden er af grovere karakter, borgeren har pådraget sig større skader eller borgeren vurderes at have særlige behov (f.eks. ung, udsat eller utryg).

Politigarantien i sager om voldtægt, består blandt andet i at politiet skal rykke ud med det samme og komme berørte borgere til undsætning hurtigst muligt, hvis der er akut behov for politiets bistand, f.eks. hvis gerningsmanden fortsat er til stede, eller der er fare for liv og førlighed. Politiet optager straks anmeldelse i de tilfælde, hvor en borger foretager anmeldelse af voldtægt.

I sager om narkotikasalg i eller omkring skoler (grundskoler og ungdomsuddannelser), hvor børn og unge færdes, skal politiet rykke ud med det samme, hvis der i forbindelse med en anmeldelse om narkotikasalg på eller omkring skoler vurderes at være tale om åben lyst narkotikasalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top