Gulvet skal laves inden maj 2022 – ellers….
Grøndalscentret-05-50-20.jpg

Beplantningen indendørs i Grøndal Multicenter ødelægger gulvet til fare for de ansatte.

Tilbage i 2020 gav Arbejdstilsynet påbud om at udbedre stengulvet i dobbeltgangen i Grøndal Multicenter inden maj 2021, ellers kunne centret lukkes som arbejdsplads. Nu er fristen forlænget

Stengulvet i dobbeltgangen fra hovedindgang til endevæggen i centrets stueplan fremstår nedslidt og med relativt store niveauforskelle. Endvidere er der løse sten, knækkede sten samt manglende sten. Arbejdstilsynet meddelte i 2020, at det 2.200 kvadratmeter store stengulv udgjorde en væsentlig sikkerhedsrisiko for faldulykker for både brugere og medarbejdere.

Arbejdstilsynet pålagde kommunen, at stengulvet skulle udskiftes inden den 15. maj 2021, men denne frist er nu udsat til 15. maj 2022.

– Der er afsat 9,9 mio. kr. til arbejdet. Projekteringen er påbegyndt og anlægsarbejdet udføres i 2022 efter endt udbudsproces, som kører i efteråret 2021. Opgaven udføres af Københavns Ejendomme og Indkøb. Vi forudsætter, at de når det inden for den udbedringsfrist, som Arbejdstilsynet har fastsat til den 15. maj 2022, siger Mads Kamp Hansen, der er sekretariats- og byudviklingschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Udskiftning af gulv og reetablering af belysning

En væsentlig del af problemstillingen er, at der langs kanten i dobbeltgangen er beplantning direkte i jorden under stengulvet. Beplantningen har et stort forgrenet netværk af rødder, der igennem en længere årrække har undermineret stengulvet med niveauforskelle og knækkede sten til følge.

Både gulv og dele af beplantning er fra Grøndal MultiCenters opførelse i 1965, og siden er gulvet løbende vedligeholdt. Dermed har gulvet haft en levetid på 55 år, hvilket er over den normale forventede 20 års levetid for et gulv.
Jorden under gulvet skal renses for rødder og reetableres som et jævnt og stabilt underlag, hvorpå der skal lægges et nyt stengulv af betonfliser. Det nye flisegulv vil gå fra kant til kant i dobbeltgangen uden mulighed for genbeplantning i jorden under gulvet.

Derudover skal afmonteres et løbende espalier i jern, der understøtter beplantningen langs siderne i dobbeltgangen, og da belysningen i dobbeltgangen er monteret på dette espalier, og derfor skal belysning og nødbelysning genetableres.

Anlægsarbejdet forventes inddelt i etaper, hvor man udskifter 1/4 af gulvet i dobbeltgangen ad gangen. Denne etapeinddeling giver mulighed for, at den øvrige drift i Grøndal MultiCenter kan køre videre uden påvirkning i nævneværdig grad.

Det samlede anlægsarbejde forventes at tage tre måneder.

Grøndal MultiCenter er et sports-, aktivitets- og kulturcenter. Med 33.000 m2 er det Danmarks største idrætscenter. Opført i 1965.
Efter Bella Centers udflytning til Amager i 1975 skulle hallerne have været revet ned, men fik lov til at blive liggende.
I november 1978 indviet som kommunalt sportscenter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top