30 år med Mamma Mia
Mama-Mia-02-42-21-e1634298767941.jpg

Mellem 20 og 40 kommer dagligt i Mamma Mia. Foto: Kaj Bonne

360 borgere som lider af psykiske sygdomme, skizofreni, andre psykoser, samt personlighedsforstyrrelser er tilknyttet Mamma Mia på Utterslev Torv. Dagligt kommer ca. 30

Det er 360 mennesker, der ikke sidder i ensomhed i deres lejlighed. 360 mennesker der med daglig støtte og vejledning formår at beholde deres bolig. 360 mennesker der ikke lever på gaden. 360 mennesker der gennem deres daglige virke på Mamma Mia finder værdighed. 360 mennesker, der gennem stabilitet og kontinuitet mestrer deres egen hverdag.

Mamma Mia er et af Københavns Kommunes ældste tilbud for mennesker med sindslidelser. Det er en selvejende institution, der støtter, stabiliserer og vejleder sindslidende fra hele København – og i sidste uge kunne de fejre 30 års jubilæum.

Et værdigt liv

– Målet for indsatsen på Mamma Mia er at bidrage til at brugerne har et værdigt liv, hvor tryghed og omsorg er helt centralt og beskrives ved, at samværet er tolerant og åbent for forskelligheder. Dette er nødvendigt, for at vi kan være et tilbud til et bredt udsnit af vores målgruppe, som er meget sammensat, fortæller leder af Mamma Mia, Isabella Olsen Østergaard.

– Åbenheden er et væsentligt led i at skabe tillid og rum for, at hver enkelt af vores brugere kan vise flest mulige facetter af sin personlighed og udvikle sig. Men åbenheden og tolerancen må ikke være på bekostning af de mere skrøbelige og angste brugere, der i så fald udstødes, så det er fin balance at bevæge sig i, fortsætter Isabella.

– Mamma Mia har åbent alle årets dage, hvilket betyder at man altid kan blive mødt eller ringe til en medarbejder. Mamma Mia bidrager til at være det sikkerhedsnet der er med til at gribe én, før det fører til en indlæggelse og er medskabende for den stabilitet, mennesker med sindslidelser har behov for. Mamma Mia rummer mange mennesker i deres forskellige sindstilstande. Anerkendelse forstår vi på Mamma Mia som, at brugere bliver set, taget alvorligt og accepteret, siger Isabella.

leder af Mamma Mia, Isabella Olsen Østergaard og Carsten foran Mamma Mia. Foto: Kaj Bonne

Et selvstændigt liv

– Vi er af den overbevisning, at sindslidende har behov for et socialt liv blandt andre mennesker. At de har behov for at indgå i et fællesskab med mulighed for at etablere et tilhørsforhold, bekendtskaber og venskaber, fortæller Isabella.

– Mamma Mia tilbyder gruppeforløb i samarbejde med hjemmevejlederne for at støtte brugerne med at komme ud i civilsamfundet og deltage. Den støtte brugerne oplever, resulterer også i at brugerne knytter sig til hinanden, og hjælper hinanden i dagligdagen, og udfylder de roller som en familie normalt ville udfylde, tilføjer hun.

– Vi giver mange muligheder for, at indgå i de daglige arbejdsopgaver som bruger. Det kan både være som frivillig medarbejdende bruger, med ugentlige faste arbejdsopgaver. Eller man kan få ansvar for forskellige opgaver eller områder. Deltage i undervisning på vores skole samt tilbyde motiverende samtaler om, hvordan man kan øve sig på essentielle gøremål for, at mestre eget liv bedre, fortsætter Isabella.

Det sociale fællesskab vægtes højt på Mamma Mia ud fra en opfattelse af, at deltagelse og inddragelse kan virke støttende og udviklende, samt det at få adgang til, og indgå i et fællesskab kan virke som en modvægt til isolation, udstødelse og ensomhed.

Carsten kommer hver dag

De sidste 10 år er førtidspensionisten Carsten kommet dagligt på Mamma Mia. – Der er en god stemning, og det giver mening i livet at komme på Mamma Mia, fortæller Carsten, mens han lægger avisen fra sig. – Jeg kan lide at være her, og jeg arbejder med computere på vores værksted, læser avis og ser tv, og så har vi rigtig god musik på vores anlæg. Der er også flere af brugerne, der kan spille. Der er også mange, der spiller skak, kort og terninger. Og så tager jeg gerne med på de ture, der arrangeres, hvor vi er flere der går i fx biografen eller på museum, tilføjer Carsten.

Carsten med dagens avis. Foto: Kaj Bonne

Mamma Mia Nabo Skolen

I tilknytning til Mamma Mia er oprettet en skole med tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, hvor der undervises på små hold i en lang række emner. I dette efterår er der oprettet 10 hold, der spænder fra fx undervisning i it, musik, foto og svømning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top