Omlægningen af buslinjerne gik ud over Brønshøj-Husum
Debat_web-e1629811267109.png
Åbningen af Metro Cityringens 17 metrostationer medførte at 33 buslinjer ændrede rute den 12. oktober 2019. Omlægningen blev kaldt Nyt Bynet. Movia har nu evalueret denne omlægning. Evalueringen tager udgangspunkt i tal for perioden november 2019 til februar 2020 pga. Corona-pandemien.

Evalueringen viser, at for Københavns Kommune samlet set er antallet af kollektive rejser steget med 12 % fra september. Andelen af kollektive rejser, hvor metro indgår, er steget fra 30 % til 44 % i København.
I samme periode er rejsetiden for bus, tog og metro faldet med 8 % i København, og andelen af skift er uændret for hele kommunen.
I de bydele, der fik nye metrostationer, faldt skifteandelen og rejsetiden. Men i de bydele, der ikke fik nye metrostationer, herunder Brønshøj-Husum, er andelen af skift steget, samtidig med, at rejsetiden er faldet.

Den tidsbesparelse, som Metro Cityringen gav rejser fra vores bydel, er derfor formentligt mere end opvejet af den forringede rejseoplevelse, som de yderligere skift giver.
Antallet af rejser med start i bydele i København steg i alle bydele med undtagelse af Brønshøj-Husum, hvor antallet af rejser faldt med 3 %. Cityringen har altså medført større brug af kollektiv transport, bortset fra i Brønshøj-Husum, hvor brug af kollektiv transport faldt.

Det er efter min vurdering forringelserne på linje 350S, der er synderen, selv om 250S og 68 også har bidraget.
Alt i alt må jeg konkludere med udgangspunkt i evalueringen, at vores bydel ikke blev holdt skadesløs ved omlægningen af buslinjerne, men, som faldet antallet af rejsende med kollektiv transport fra vor bydel viser, at vi kom til at betale med forringet kollektiv transport.

Jeg opfordrer derfor Københavns Kommune og Movia til hurtigt muligt at rette op herpå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top