Lys på cykelstien
nørre-g.jpg
Cykelstien mellem Tingbjerg og Nørre Gymnasium kan opleves utryg i de mørke timer, og det betyder, at brugerne kan føle sig tvunget til at tage store omveje. På den baggrund har partierne bag budgetaftalen besluttet at afsætte 1,1 mio. kr. til stibelysning

Mange af Tingbjergs gymnasieelever benytter ofte cykel- og gangstien langs Fæstningskanalen på deres vej til og fra skole. Men når mørket falder på, opleves stien som utryg, og det afholder særligt i vinterhalvåret mange fra at bruge den.

Det skal der laves om på, og derfor har partierne bag den netop vedtagne budgetaftale afsat midler til at få etableret stibelysning på ruten mellem Tingbjerg og Nørre Gymnasium. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er godt tilfreds med, at forholdene nu bliver forbedret:

– Det skal være trygt at færdes i hele København, og derfor er det oplagt at få løst et meget håndgribeligt problem med manglende belysning i Tingbjerg. Med den nye stibelysning hjælper vi til at binde bydelene bedre sammen ved at forbedre forholdene for gående og cyklende, og samtidig giver vi området et tryghedsskabende løft, siger borgmesteren.

Den tryghedsskabende stibelysning langs den ca. 600 m lange sti skal sikre en tryg og fremkommelig forbindelse for offentligheden. I dag er stien helt mørklagt og omkranset af høje hække og buskads.

Området nær Vestvolden, hvor stien løber langs, er fredet. For at imødekomme biodiversiteten, dyrelivet og fortidsmindebeskyttelsen foreslås der etableret en nænsom naturbelysning. En lav stibelysning placeret med mellem 15-23 meters afstand på stiens vurderes at kunne oplyse stien tilstrækkeligt og forventes ikke at konflikte med fredningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top