Idéudvikling til kulturaksen
borger-workshop-broenshoej-skole-e1631607006308.jpg
Der skal brydes hegn ned og skabes lys og tryghed samt indbydes til ophold på arealerne mellem Brønshøjs kulturinstitutioner. Det var kort sagt beskeden fra borgerne på workshop om Kulturaksen

Tirsdag aften var omkring 60 interesserede og engagerede borgere mødt op i idrætssalen på Brønshøj Skole for at udvikle idéer til hvordan udendørsrummene omkring Pilegården, Vandtårnet, Brønshøj Gamle Skole og Brønshøj Torv inklusiv Rytterskolen og haven kunne bindes sammen.

Arkitekterne fra SLA, som er hyret af arbejdsgruppen for udviklingen af kulturaksen under Brønshøj-Husum Lokaludvalg, startede med at opridse hvilke område der er tale om samt hvilke inputs de havde brug for fra borgerne, som deltog på workshoppen.

Derudover deltog også medarbejdere fra både Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen på anmodning fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg som ved Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 18. august havde bedt forvaltningen deltage i arbejdet med at udvikle en samlet plan for området.
Samtidig skal Pilegården omdannes til tandklinik og denne omdannelse har en stram tidsplan, som ikke må forstyrres af helhedsplanen.

Gennemgående

En historisk gennemgående rød tråd i område er vand, fremlagde SLA som oplæg inden idéudviklingen gik i gang ved bordende.

Oprindeligt var der et naturligt og stort gadekær, hvor det nuværende gadekær er, men det oprindelige blev fyldt op. Efterfølgende blev kummen, som hører til Dragespringvandet fra Rådhuspladsen sat op på Brønshøj Torv, men denne står nu i depot inden den i løbet af 2022 skal tilbage til Rådhuspladsen og den oprindelige plads under dragerne. I mellemtiden blev vandtårnet bygget og senest er gadekæret igen etableret i en noget mindre form lige som der er springvand på Brønshøj Torv. Der har altså altid været vand.

Brønshøjvej er den direkte forbindelse mellem de tre destinationer; torvet til og med gadekærret, Pilegården og Vandtårnet. På vejen er tempoet højt og den bliver brugt af både biler, cykler og busser. Men der er også bagvejen, den stille vej som løber via villavejene bag om de tre destinationer.

Det er netop bagvejens tempo som SLA gerne ville at borgerne tog udgangspunkt i. Området skal bindes sammen for dem som færdes med 5 km/t. Ikke forstået som at der var nogen tro på at biler og busser skal forlade Brønshøjvej, fremgik det af dialogen ved flere af bordende, da debatten gik i gang.

Herudover var der også i oplægget et hensyn til biodiversitet som en naturlig del af en bæredygtig by, men det var ikke biodiversiteten som fyldte i samtalerne uagtet at mange gerne beholder det grønne på områderne.
Hvad der skabte masser af dialog, er de lukkede gårdrum som findes på Pilegården som med sit hegn langs grunden kun giver én udgang samt haven ved Rytterskolen som med sit buskads giver et lukket rum som ved flere borde blev opfattet som utryghedsskabende.

– Vælt hegnet, skab mere lys og åbenhed. Og fremfor alt skal kulturen fylde, var en af konklusionerne.
Fra et andet bord lød det, at det vigtigste område at udvikle er fra Gadekærret til torvet inklusiv springvandet og at få skabt en sammenhængende belægning på denne strækning med bevarelse af det gamle pæretræ i Rytterskolens have.

– Rummene skal indbyde til ophold, sagde et borgerne ved et bord, lige som der også ved flere af bordende var fokus på, at der mangler tilbud til de 16 til 29-årige.
Flere gange blev Den Røde Plads på Nørrebro fremhævet som et sammenhængende område dog var der ønske om, at funktionerne ikke var så fastlåste i deres brug men mere multianvendelige.

– Det kunne være at der var markeret for hver 50 meter, så man på den måde kan bruge længden, sagde en borger
Andre ønskede et grønt marked med salg af frugt og grønt lige som der var snak om hvorvidt der kunne plantes spiselige planter, træer og buske.

De mange inputs bliver indsamlet og indarbejdet i helhedsplanen for området. Der kommer til at være to yderligere arbejdsworkshops, hvor interesserede kan deltage inden helhedsplanen og det nye navn til den gamle skole samt et bedre navn end kulturaksen bliver præsenteret den 9. december.
Aftenen blev sluttet af vært, og forperson for lokaludvalgets kulturudvalg, Kirsten Møller som opfordrede alle som ikke kan deltage ved de fysiske workshops til at besvare undersøgelsen som kommer i borgerpanelet.

Vær med

Man er velkommen til at tage del i det videre arbejde på to workshops den 29. september og 13. oktober

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top