Bred budgetaftale i København
Frederikssundsvej-07-46-19.jpg

Snart kan der igen komme mere liv i butikerne

Alle partier i Københavns Borgerrepræsentation undtagen Konservative indgik i sidste uge aftale om kommunens budget for næste år

Den kommunale indkomstskat er uændret 23,8 procent, og grundskylden er også uændret 34 promille, mens Københavns Kommune fortsætter sin afvikling af gammel gæld med 202 mio. kr. i 2022.

– Jeg er glad for, at vi har indgået en meget bred aftale, der tager ansvar for byens udvikling. Vi prioriterer folkeskolen, flere varme hænder, hjælp til byens mest sårbare borgere og flere sikre skoleveje, så forældre trygt kan sende deres børn af sted i morgentrafikken. Samtidig får vi sat mere skub i den grønne omstilling af biltrafikken med flere tusinde ladepladser til elbiler. Aftalen er en investering i vores fælles fremtid, siger overborgmester Lars Weiss (S) i en kommentar til aftalen.

Det lykkedes overborgmester Lars Weiss at samle et meget bredt flertal på Københavns Rådhus for budget 2022.

Aftalen skal blandt andet bidrage til et endnu grønnere København og en årlig reduktion i udledningen af CO2 på 24.000 tons. Blandt andet sænkes hastigheden for bilerne med 10 kilometer i timen på flere strækninger i byen, ligesom 5.000 almindelige parkeringspladser laves om til 4.100 ladepladser til elbiler og 900 parkeringspladser reserveret til delebiler.

Der gives også penge til at øge trygheden for beboerne på byens plejehjem, så de fremover får tilknyttet et fast team af plejere. Samtidig sikrer aftalen 200 mio. kr. over de næste fire år til at styrke den pædagogiske indsats og ansætte mere personale på byens botilbud.

Med aftalen investeres der også godt en kvart milliard kroner i idræt. Der også afsat et historisk højt beløb til at sikre byens skoleveje. Derudover er der afsat en pulje på 300 mio. kr. over fire år til rekruttering af velfærdsmedarbejdere som socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Tilfredse aftalepartnere

– I Radikale Venstre er vi meget, meget tilfredse med det nye budget. Vi gik ind til forhandlingerne med særligt fokus på at investere i det grønne, i byens børn og i et løft af socialområdet. Det lykkedes vi med, og det er rigtig gode nyheder for københavnerne, den grønne omstilling og for fremtidens København, udtaler socialborgmester Mia Nyegaard.

– Vores børn og vores ældre mærker hver dag manglen på pædagoger, sygeplejersker og sosu’er. Med denne aftale afsætter vi 300 millioner kroner til at rekruttere og fastholde de medarbejdere, vi så desperat mangler. Samtidig har vi i SF sat et markant klimaaftryk på budgettet med 5.000 p-pladser til elbiler og 900 pladser mere til delebiler – svarende til en i hver gade i brokvartererne – grønne bylivsgader og en sænkelse af hastigheden i byen fra 50 til 40 kilometer i timen. Endelig sikrer vi ældre på plejehjem større tryghed med fast personale og gratis psykologhjælp, som der har været stort behov for ovenpå corona, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling fra SF.

Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti siger, at der faktisk er mange gode ting i det nye budget.

– Endelig kom København op på niveau med vores nabokommuner, når det drejer sig om flere fritidstilbud til de udviklingshæmmede. Endelig ser det ud til, at køen på børn og unge i sorg næsten får afviklet ventelisten for at komme i behandling. Endelig får vi sat fokus på, at der tages langt mere hensyn til ældre- og gangbesværede, når der foregår bebyggelser, ombygninger eller gadearbejde. Og endelig vil der blive taget hensyn til hjemløses hunde. De skal selvfølgelig også kunne få et sundhedstjek og mulighed for hunde-behandling. Og det er også slut med endeløse tilskud til bandernes opholdssteder, udtaler Finn Rudaizky.

Brønshøj-Husum i Budget 2022

• Undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej (0,9 mio. kr.)
• Anlæg af 12-gruppers daginstitution ved Tingbjerg Skole (109 mio. kr. frem til 2025)
• Etablering af 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole (52 mio. kr. frem til 2025)
• Planlægningsbevilling til nye daginstitutioner og klubpladser i Tingbjerg (11 mio. kr. frem til 2023)
• Udredning af Bus Rapid Transit og letbane på bl.a. Frederikssundsvej (8 mio. kr. frem til 2024)
• Byggeri af nyt Rønnebo (botilbud) i Bystævneparken (223 mio. kr. frem til 2025)
• Belysning på gang- og cykelsti mellem Tingbjerg og Nørre G. (1,1 mio. kr.)

Endvidere er der afsat 0,2 mio. kr. til undersøgelse af mulig genetablering af skøjtebane på Genforeningspladsen.

1 kommentar om “Bred budgetaftale i København”

  1. Lars Pedersen siger:

    Udredning af Bus Rapid Transit og letbane på bl.a. Frederikssundsvej (8 mio. kr. frem til 2024)

    Så du skal kun have en brt eller letbane og lide den.

    Farvel metrodrøm.

    …Velkommen til den fattige del af byen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top