Når dårligt vedligehold betaler sig
Debat_web-e1629811267109.png
Det hører med til historien om Bellahøjhusenes vedligehold, som omtalt i Dennis Mark Jeppesens læserbrev om dårlig vedligeholdelse, fugt og vandindtrængning, at særligt i husene Ved Bellahøj Syd 17 B og 15 har flere lejligheder været plaget af fugt og vandindtrængning i årevis

Afdelingsbestyrelsen har gentagne gange rettet henvendelse til KAB´s øverste ledelse og SAB og det kommunale tilsyn vedr. manglende vedligeholdelse af facader og huse.
En husstand i nummer 17 har i 14 år, lige siden 2007 henvendt sig til KAB og kommunen om vandindtrængning ved vinduerne.

Uden for denne lejlighed har der ovenikøbet været opstillet stilladser to gange til forskellige arbejder, uden at KAB har fulgt afdelingsbestyrelsens, kommunens og husstandens henstilling om at fuge facaderne og ordne vinduerne og dermed forhindre vandindtrængning.

KAB, som er ansat af beboerne til at vedligeholde husene, har desværre undladt at gøre noget.
Afdelingsbestyrelsen har med henvisning til tilstandsrapporter og ekspertudtalelser gentagne gange opfordret KAB til at passe på husene.

I forbindelse med renoveringen, der blev gennemført i afdelingen i 1994-96, kunne man efterfølgende konstatere, at vinduerne var monteret forkert og uden den nødvendige isolering. Det har skabt kuldebroer og medført skimmelsvamp.

Flere eksperter har anbefalet at vinduerne blev taget ud skumisoleret og genindsat. Selv denne enkle manøvre har KAB ikke kunnet finde ud af.
Eksperter foreslog ligeledes, at den indvendige isolering, som KAB havde foretaget i mange lejligheder blev fjernet, da den er årsag til skimmelsvamp.

Der har været budgetteret med facadefugning i årevis. Alligevel har KAB undladt det. Det kan de åbenbart tillade sig.
Mon det er fordi den økonomiske fristelse ved at blive bygherre for en eventuel kommende renovering med udsigt til store rådgivningshonorarer er for stor?

Boligselskaberne skal yde effektiv drift, godt vedligehold af bygninger og lejligheder og udvise sparsommelighed. Men de er desværre blevet tilladt udvidet egenkontrol. Det betyder, at de kontrollerer økonomien og kvaliteten i deres eget arbejde. Det betyder, at KAB og andre boligselskaber kan skalte og valte og beboerne må finde sig i dårligt vedligehold.

Boligselskaberne kan som bygherrer med ny lovgivning hæve store honorarer til sig selv.
Når renoveringerne bliver dyrere, betyder det ofte også, at den beboervalgte organisationsbestyrelse på 11 personer i SAB, som meget få beboere kender, har udsigt til endnu større byggesagshonorarer.

Med de fristelser, der favoriserer boligselskabernes økonomiske interesser og organisationsbestyrelsens privatøkonomiske interesser, er det måske ikke så mærkeligt, at vi ser så meget nedslidning og så mange skandaler i de almene boliger.

Nedslidning betaler sig. Bare ikke for beboerne, der betaler for festen via skatten og med de opsparede midler i Landsbyggefonden.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top