Hvordan kan 235 millioner blive til 544 millioner?
Debat_web-e1629811267109.png
Dette spørgsmål ville journalist Erik Fisker i Brønshøj – Husum Avis (BHA) have fået et bud på, hvis han havde henvendt sig til undertegnede. På trods af 2 invitationer til at gennemgå renoveringsplanerne for AKB Bellahøj, hørte jeg ikke noget fra ham før sensationsartiklen i BHA

Prisstigningerne skyldes hovedsageligt, at i projektet fra 2012 var der ikke indregnet nye renoveringsopgaver, såsom lovliggørelse af elinstallationer i alle lejligheder, genhusning af alle beboere, nye køkkener i alle lejligheder, udskiftning af altan/terrassedøre, nyt porttelefonanlæg med video og adgangskontrol og ikke at forglemme en vis inflation i priserne.

Vi har i hele planlægningsforløbet været 4 beboerrepræsentanter til 33 følgegruppemøder, og der har fra rådgiverside været stor lydhørhed overfor vores ønsker og ideer.
Der har fra borgerrepræsentationen været kritik af urafstemningsproceduren – at der ikke var mulighed for ændringsforslag. Det skal hertil bemærkes at afstemningstemaet har været behandlet på flere forudgående beboermøder.

Forholdet om ændringsforslag blev tjekket af jurister, som sagde god for afstemningen, da der var tale om en skriftlig urafstemning. Altså vil dette spørgsmål kunne være et fortolkningsspørgsmål, som advokater vil kunne bruge masser af timer på.

Desuden var der kritik i Borgerrepræsentationen fra nogle sider, at den flyer som afdelingsbestyrelsen udarbejdede før afstemningen var misvisende.

Når man i øvrigt ser politikeres ideer om privatiseringer af folks boliger, tager jeg kritikken ganske rolig. Synspunktet er selvfølgelig legalt; men jeg deler det ikke.

Der er i København brug for almene boliger, som både rig og fattig kan betale uden at boligerne forfalder og bliver til slum. Desuden har den almene sektor lagt penge til side, der kan bruges til renoveringer og nybyggeri.
Jeg glæder mig til at komme tilbage om et år til min gamle lejlighed, som fremtidig er god, sund og tidssvarende.
Afstemningsresultatet viste et markant flertal for renoveringen og jeg har den opfattelse, at beboerne godt kan læse indenad og ikke kan trues hverken til at stemme ja eller nej.

Red. bemærkning:
Artiklens faktuelle indhold er naturligvis korrekt og fremgår af bilaget til mødet i Københavns Borgerrepræsentation den 24. juni 2021. At betegne artiklen som en sensationsartikel er en subjektiv bedømmelse.
I foråret 2021 aftalte jeg med Leo Kragh Jepsen, at vi mødes på Bellahøj efter Borgerrepræsentationen har behandlet helhedsplanen for en nærmere konkret beskrivelse af helhedsplanens indhold. Kort før sommerferien behandlede Borgerrepræsentationen helhedsplanen, og Brønshøj-Husum Avis skriver (fortsat) gerne om det forestående arbejde.
Erik Fisker

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top