Fra 235 til 544 millioner kr.
Bellahøj-02-34-14-e1628578569682.jpg
261 boliger hos AKB på Bellahøj skal renoveres – og prisen er steget

Helt tilbage i 2012 godkendte Borgerpræsentationen et renoveringsprojekt for det almene boligselskab AKB´s 261 lejligheder i højhusene på Bellahøj. Samtidig blev der stillet kommunal garanti for en del af det beløb, der skulle lånes. Projektet kom dog aldrig i gang.

På sit sidste møde inden sommerferien godkendte Borgerrepræsentationen så en ny ansøgning fra AKB om renovering med støtte fra Landsbyggefonden. Nu var prisen steget fra 235 til 544 millioner kr. og den kommunale nettogaranti er nu 140 mio. kr.
Stigningen i udgifterne på 134 % angives primært at skyldes, at boligafdelingen, i lighed med de andre boligafdelinger på Bellahøj, er omfattet af en mulig fredningssag, som har medført behov for store ekstraudgifter til facaderenovering og genhusning.

Højhusene på Bellahøj ejes af fire almennyttige boligselskaber, hvor SAB Bellahøj I og II er den største. De øvrige er AKB Bellahøj, fsb Bellahøj og AAB afdeling 40. Alle bygningerne indstillet til fredning, men fredningssagen er ikke afsluttet. Da bygningerne er indstillet til fredning, vil renoveringen ske efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen og har betyd en reorganisering af hele projektet. Fredningssagen bliver først afgjort efter renoveringen!

Færdigt i december 2025

På grund af fredningssagen må man ikke udvide bygningernes areal ved at sætte plader elle lignende op udvendig på bygningerne, og derfor skal der skæres i den oprindelige facade og bygges en ny facade op – hvilket betyder, at der er behov for genhusning af alle beboere.

Renoveringen af AKB´s bygninger omfatter også renovering af køkken og bad, hovedrenovering af vand- og elinstallationer, renovering f faldstammer sat udvidet sanering for skimmelsvamp.
Det forventes, at arbejdet med renoveringen starter i august i år og er færdigt i december 2025

Kritik af KAB

Et stort flertal i Borgerrepræsentationen har noteret sig, at den beboerdemokratiske proces omkring renoveringen nok ikke er gået helt efter bogen. Tilsynsmyndigheden har udtalt kritik af processen, hvor KAB som administrator, fejlagtigt havde meddelt beboerne, at de ikke havde mulighed for at stille ændringsforslag til en urafstemning om renoveringen. Endvidere er der rejst kritik af misvisende argumenter og billedmateriale i oplægget til urafstemningen.

I stemmematerialet fremgik det, at hvis man stemte ja, ville det medføre en huslejestigning på 19,5 procent. Hvis man stemte nej betyder det ad åre en huslejestigning op til 78,44 procent. Samtidig var illustrationen til et ja et smukt billede af et højhus og de grønne områder, mens illustrationen til et nej var et skur, en brugt båd samt påskriften ”Klondyke”

Ikke overraskende var der stort flertal for ja. 205 stemte ja og kun 16 stemte nej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top