Mulighed for atletikbane i Tingbjerg
IMG_0675-e1626765733776.jpg

Her kan der blive mulighed for etablering af en atletikbane i Tingbjerg Idrætspark. Foto: ef

Her kan der blive mulighed for etablering af en atletikbane i Tingbjerg Idrætspark. Foto: ef
Der kan etableres en løbebane rundt om 11-mandsbanen i Tingbjerg Idrætspark men ikke uden ændringer

På baggrund af et spørgsmål fra borgerrepræsentant Jens Kjær Christensen om muligheden for etablering af en løbebane i Tingbjerg Idrætspark, har Kultur- og Fritidsforvaltningen i København svaret, at der umiddelbart godt kan skabes plads til en atletikbane, der i givet fald kan anlægges rundt om en 11-mands fodboldbane i områdets sydvestlige hjørne.

Dette vil dog kræve, at banen vendes 90 grader, samt at der nedlægges en 7-mands bane og inddrages dele af et grusareal, der i dag anvendes til parkering.11-mands banen er en kunstgræsbane fra 2007, hvor (kunst)græsset alligevel står overfor en snarlig udskiftning.

I Budget 2021 for Københavns Kommune blev der afsat midler til at indgå en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn om styrkelse af børne- og ungeidrætten, og forvaltningen skønner, at en atletikbane vil passe fint ind i aftalens overordnede mål.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil nu udarbejde et budgetnotat på anlæg af en atletikbane. Notatet skal indeholde de praktiske og økonomiske forhold og danne grundlag for den politiske behandling på Rådhuset.

I øvrigt arbejder DGI med planerne om en såkaldt Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark med deltagelse af blandt andet repræsentanter for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top