For 1,2 mio. kr. biodiversitetsprojekter – ét i Brønshøj
Stenlillevej-02-27-21-e1626095146290.jpg

Det grønne areal på hjørnet af Korsager Allé og Stenlillevej tilhører en grundejerfrening og det er dem, som har ansøgt om midler i kommunens biodiversitetspulje. Foto: Kaj Bonne

24 borgerdrevne projekter får tilsammen 1,2 mio. kr. af Københavns Kommune til at skabe mere biodiversitet i byen. Lokalt villavejs-projekt er også med

Efter nærlæsning af 100 ansøgninger har Københavns Kommune i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udvalgt 24 projekter, som bliver tildelt penge fra kommunens såkaldte biodiversitetspulje, fortæller Københavns kommune i en pressemeddelelse.

Pengene gives til projekter, som fremmer biodiversiteten eller forståelse af det til gavn for insekter, fugle og smådyr.
En stor del af de 24 projekter handler konkret om mere grønt og mere biodiversitet i byen, mens nogle projekter handler om undervisning og vidensopbygning. Et enkelt projekt skal forbedre biodiversiteten i vandmiljøet ved Kalvebod Bølge, mens et andet skal sikre bedre ynglevilkår for mursejlere på flere af byens skoler.

Biologiske åndehuller

Det lokale projekt i Brønshøj som hedder ’Fornyelse af det grønne område Korsager Allé/Stenlillevej , 2700’ er tildelt 50.000 kr.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over københavnernes lyst til at tage del i arbejdet med at skabe biodiversitet.

– Jeg er rigtig glad for, at københavnerne i så stor stil har taget imod vores invitation til at tage del i arbejdet med et skabe biodiversitet. Kreativiteten har været stor. Nu glæder jeg mig til at se projekterne blive ført ud i livet, siger hun.

– Byen skal leve og være hjemsted for massevis af blomster, træer, insekter og fugle. Vi skal have vildheden tilbage i vores by. Det er dejligt, at vi nu får realiseret 24 borgerdrevne projekter. 1000 ansøgninger er meget flot. Vi skal videre af den vej, siger Klaus Mygind (SF)

– Jeg er umådelig glad for, at der har været så stor interesse for puljen, og at vi nu står til at få 24 konkrete projekter, som kan være med til gøre noget for biodiversiteten i København. Jeg synes, at det er vigtigt, at indsatserne for at gøre vores by grønnere ikke altid styres fra rådhuset, men at andre københavnere end os politikere involveres. Interessen for puljen viser, at folk gerne vil være med til at gøre vores by grønnere, siger Marcus Vesterager (S)

Kvalitetssikring

Københavns Kommune har allieret sig med Danmarks Naturfredningsforening i arbejdet med både biodiversitetsstrategien og biodiversitetspuljen. Konkret har Danmarks Naturfredningsforening hjulpet Københavns Kommune med at vurdere biodiversiteten i de enkelte projekter, der nu tildeles midler.

Ole Damsgaard, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening København, siger:

– Det er glædeligt, at der er så stor en interesse for at gøre noget for at fremme naturens mangfoldighed i København. Interessen og det direkte engagement er vigtigt, hvis København skal give sit bidrag til at vende den naturkrise, vi står midt i. Vi håber med de næste ansøgningsrunder at inspirere til en endnu bredere vifte af projekttyper. Her ser vi også gerne, at det våde element i byens natur inddrages i endnu højere grad.

Du kan læse mere om puljen, som har 300.000 kr tilbage i år og finde ansøgnings-kriterier og –skema her www.kk.dk/biodiversitet

Sådan fordeles midlerne fra biodiversitetspuljen

– 15 projekter handler om at skabe mere grønt og mere biodiversitet i specifikke områder
– 6 projekter handler om undervisning og vidensopbygning med afsæt i biodiversitet
– 1 projekt vil give bedre ynglemuligheder for fisk i Københavns Havn
– 1 projekt vil forbedre ynglevilkårene for mursejlere i byen
– 1 pilotprojekt skal afklare mulighederne for at skabe plads til biodiversitet på byens tagflader

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top