Afbrænding er ikke grøn omstilling
Debat_web.png
Jens Price Wolf, direktør i Enviva Europe, mener ikke at afbrænding af træbaseret biomasse er et problem. Det er måske ikke så overraskende, da Enviva Europe netop lever af at sælge træpiller til afbrænding

Men her er lidt fakta. Når træ afbrændes til energiformål, så frigives mere CO2 end når kul afbrændes. CO2 der giver præcis samme globale opvarmning som CO2 fra kul. Klimaet kan ikke se forskel. Samtidig sker en øget partikelforurening fra kraftværkerne, når kul erstattes af træ.

Derfor skal afbrænding af både kul og træ udfases som led i den grønne omstilling, der jo netop handler om at overgå til et samfund, hvor ressourcer ikke afbrændes. I stedet skal vi udnytte vind og sol – afbalanceret med vandkraft – til at producere el. Fjernvarmen skal produceres via varmepumper kombineret med forøget udnyttelse af solvarme, overskudsvarme, geotermi m.v. – og selvfølgelig noget affaldsvarme.

Jens Price Wolf fremhæver virksomhedens træpiller fra skove i det Sydøstlige USA, der bliver sejlet med skibe tværs over Atlanterhavet, som bæredygtigt. Vel og mærke skibe, der sejler på tung bunkerolie, der er noget af verdens mest forurenende brændstof. Og skibene har ingen røggasrensning.

Jens Price Wolf skriver, at der er bred enighed om, at afbrænding af træbaseret biomasse er bæredygtigt. Her tager han helt fejl. Alle der har fulgt med i pressen og på den internationale scene kender til den stigende kritik af biomasseafbrændeingen, der både skader klimaet og biodiversiteten i skovene.
Det bliver aldrig grøn omstilling at brænde naturen af.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top