Nu mangler kun BR´s beslutning
Gadelandet-Cykelsti-44-16.jpg
Indstillingen om cykelstier langs Gadelandet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget

Høj hastighed hos bilister og dårlige oversigtsforhold dominerer i dag i området omkring Gadelandet i Husum. Denne kombination skaber i forvejen dårlige og utrygge forhold for cyklister, og at der ikke er cykelstier langs den befærdede vej, gør kun situationen værre.

På den baggrund afsatte politikerne i Budget 2020 25,7 mio. kr. til at forbedre det udsatte område med cykelstier og tryghedsskabende løsninger. Nu har Teknik- og Miljøudvalget indstillet til Borgerrepræsentationen, at de nødvendige midler frigives. Udvalget har også godkendt et projektforslag, der skal danne grundlag for færdigprojektering og anlæg.

Et forslag fra De Konservative om at udsætte sagen med henblik på at inddrage boligselskaberne blev afvist. I en protokolbemærkning siger flere partier, at de ønsker alle træerne på Gadelandet bevaret. I henhold til planen skal der fældes 21 træer – men plantes 36 nye træer.

Konkrete arbejder

På begge sider af Gadelandet foreslås nye cykelstier, og det betyder, at 83 ud af områdets 143 parkeringspladser nedlægges.
Samtidig indsnævres kørebanerne for at minimere høj hastighed i området. Krydsningsforholdene for bløde trafikanter forbedres også ved at etablere to midterheller på strækningen.

På gadens sydlige side vil det asfalterede fortov mellem Kobbelvænget og Storegårdsvej blive erstattet af et københavnerfortov, og samtidig etablerer kommunen en 2,5 meter bred cykelsti.

På den nordlige side bliver cykelstien kun to meter bred. Indkørsler til sidevejene bliver omdannet til overkørsler for at sikre en tydelig markering af bilisters vigepligt og for at øge trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter.

En eksisterende midterhelle ved Bystævnet udvides for at skabe bedre krydsningsforhold for fodgængere, da der er dårlig oversigt på stedet, hvilket Boligselskaberne også har gjort opmærksom på.

Yderligere tilsluttes Gadelandet til Åkandevej med ny indretning af T-krydset og midterhelle til fodgængere.

Det fysiske arbejde forventes udført med begyndelse primo 2022, og forvaltningen forventer ibrugtagning af projektet ultimo 2022.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top