Metro eller ej? Brønshøj skal ikke holdes ude
tog-i-tunnel-soeren-hytting-e1623141556981.jpg

På vej til Brønshøj? Foto: Søren Hytting / Metroselskabet

Foto: Søren Hytting / Metroselskabet
I regeringens infrastrukturplan ligger en delaftale som hedder Bedre og billigere kollektiv trafik. Denne plan lufter muligheden for letbane gennem Brønshøj ad Frederikssundsvej

Udmøntning af midler i Bedre og billigere kollektiv trafik hedder delaftalen som ligger i Regeringens Infrastrukturplan 2035.

Med den aftale ønsker aftaleparterne, som er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, at styrke og udbygge den kollektive trafik samt mindske trængslen i blandt andet hovedstadsområdet så passagererne får flere afgange, hurtigere rejsetid og styrkede tværgående forbindelser, står der.

Men at det er en letbane som er på tale frem for en metro, er ikke populært blandt de lokalpolitikere som Brønshøj-Husum Avis har været i kontakt med.

– Når et flertal i Folketinget vil opføre en letbane på Frederikssundsvej, så lægger de også planerne om en metro i graven. Men Brønshøj-Husum fortjener at få metro lige som mange andre københavnske bydele. Vi vil ikke spises af med en letbane, som ødelægger byrummet og butikslivet langs Frederikssundsvej, siger Laura Rosenvinge (S) og det er hendes kolleger i borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) Finn Rudaizky (DF) enige i.

– Regeringen vil ikke give Brønshøj nogen metro. Brønshøj må nøjes med en letbane fra Nørrebro station. Det skaber flere problemer, end det løser. En letbane støjer og tager en masse plads fra andre trafikanter. En metro under jorden er en let og hurtig transportform, og giver masser af plads over jorden, siger Jakob Næsager

– I relation til Brønshøj og Metro er infrastrukturplanen ikke noget fremskridt, for at få etableret en metro til Brønshøj. Desværre. I DF på Københavns Rådhus kan vi fortsat ikke forstå, hvorfor borgerne i Brønshøj skal stilles ringere end de andre borgere i København, som har fået metro. Derfor vil ikke opgive kampen, siger Finn Rudaizky.

Videre arbejde

Debatten her i avisen har da også længe udstrålet et ønske om at 2700 kommer med på metro-netværket.
Så hvad vil lokalpolitikerne gøre for at få skabt en bedst mulig løsning i Brønshøj?

– Vi har en flertals beslutning i Borgerrepræsentationen for nylig for Brønshøj Metro, men hvor Socialdemokraterne stemte imod. Den flertalsbeslutning om metro til Brønshøj, vil jeg gøre alt for bliver taget alvorligt, når de fortsatte forhandlinger finder sted. Jeg håber ikke, at socialdemokraterne i længden vil boykotte en sådan løsning, for en metro er jo også rent faktisk det som borgerne i Brønshøj-Husum har brug for og som de ønsker sig. I DF kæmper vi gerne denne kamp, fortsætter Finn Rudaizky.

Planerne høster også kritik fra Laura Rosenvinge. Hun vil have letbanen droppet til fordel for en BRT-løsning (en hurtigbus, red.) og en metro længere ude i fremtiden

– Jeg er skuffet over, at Folketinget ikke har taget os lokale med på råd. Jeg har været i dialog med borgerne her i bydelen igennem mange år, og mit klare indtryk er, at størstedelen slet ikke vil have en letbane. Vi vil have en metro, som kan koble os på metronettet og dermed binde os bedre sammen med resten af byen. Derfor giver det kun mening at få undersøgt om en hurtig-busløsning, BRT, kan være et kortsigtet svar på ordentlig kollektiv transport, siger hun.

Hos de konservative har Jakob Næsager allerede en plan parat:

– Vi vil samle et flertal på Rådhuset til at få omstødt beslutningen om et letbane – den vil støje, forventeligt koste 200 kolonihaver i Husum og skulle genbruge den fredede Vestvold. Hvis vi kan samle flertal på Rådhuset mod en letbane, vil vi med salg af kommunale bygninger finansiere en Metro til Bellahøj, Brønshøj og Husum. Det vil gå ud over trafiksikkerheden, hvis der skal køre letbane på Frederikssundsvej. Hvis den skal være et attraktivt transportmiddel, skal den også have en sådan hastighed, så det er nødvendigt med et hegn langs skinnerne ned ad Frederikssundsvej – det vil dele Brønshøj op og give en Berlinmurs-effekt til Brønshøj – det dur ikke, siger han.

Lokal dialog

Aftaleparterne på Christiansborg regner med at der er 8 mia.kr som endnu er udisponerede i perioden ´22 – ´35 samt 200 mio.kr opsparet.

Derudover noterer de sig, at den nuværende viden om udgifterne til BRT- og letbaneprojekter er baseret på indledende undersøgelser, eller undersøgelser, der ligger nogle år tilbage i tiden.

Det er derfor nødvendigt, at en række foreliggende projekter og disses økonomi fremadrettet kvalificeres yderligere med henblik på endelig beslutning om statslig medfinansiering, står der i aftaleteksten lige som den endelige beslutning skal træffes efter dialog med de lokale parter.

Til slut er parterne klar over, at en letbane på Frederikssundsvej til Gladsaxe vil krydse Vestvolden i Tingbjerg/Husum, som er fredet.

En anlæggelse af projektet vil derfor forudsætte, at fredningen af Vestvolden ophæves, der hvor linjeføringen krydser denne.
Den problematik er mere end ét projekt stødt på før.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top