Biomasse bør opgøres i klimaregnskab
Skorsten-COLOURBOX7058521.jpg
klimaregnskab Fjernvarme er klimavenligt men der afbrændes træ uden regnskab for klimaet, siger grøn organisation. Borgmesteren er enig

ifølge et notat som Brønshøj-Husum Avis har fået tilsendt af Rådet for Grøn Omstilling, pryder Københavns Kommune – og alle de andre kommuner i Hofors dækningsområde sig med kke-opgjorte fjer.

For Ifølge Hofor er fjernvarmens CO2-udledning i København reduceret markant de sidste 20 år. Dette skyldes primært, at fossile brændsler er erstattet af træ, der bogføres som helt klimaneutralt i henhold til FN-reglerne på området.

Men der er en CO2-udledning ved at brænde træ af og den opvejes måske/måske ikke af CO2-optaget i de tilbageværende eller genplantede træer. Det vides ikke for der er, skriver Rådet for Grøn Omstilling (RGO), ikke nogen reel, effektiv kontrol af CO2-optaget.

RGO er ellers på mange punkter glade for fjernvarme:

– Når træ afbrændes, så frigives CO2. Præcis som når kul afbrændes. Et kg CO2 fra træ giver præcis samme globale opvarmning som et kg CO2 fra kul. Klimaet kan ikke se forskel. Men træ har været med til at udfase fossile brændsler i varmeforsyningen, hvilket er godt. Fjernvarmen har samtidig været med til at reducere den individuelle opvarmning med fossile brændsler og brænde til stor fordel for luftkvaliteten og derved folkesundheden, skriver seniorrådgiver, Kåre Press-Kristensen og projektmedarbejder samme sted, Annika Lund Gade til Brønshøj-Husum Avis.

Biomasse medregnes ikke

Problemet er imidlertid, at klimamæssigt medregnes kun CO2 fra fossile brændsler, mens CO2 fra biomassen udelades. Biomasse er halm, træ og bioaffald.
Denne praksis skyldes to antagelser: Dels at tilbageværende eller genplantet biomasse optager den frigivne CO2, og dels at det ikke gør forskel, hvor længe dette CO2-optag tager.

Danmark importerer over 95 % af træpillerne, og trods nye miljøkriterier, er der reelt ingen effektiv kontrol af CO2-optaget i den tilbageværende eller genplantet skov, siger RGO.

– I bedste fald har vi eksporteret ansvaret for vores klimaproblemer. I værste fald bidrager vi aktivt til rovdrift på skove til stor skade for både klimaet og biodiversiteten”, står der i notatet.
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i Københavns Kommune er enig kommunen bør opgøre CO2-udledningerne fra biomasse i sit klimaregnskab.

– Jeg er enig i, at vi også bør medregne CO2-udledningerne fra biomasse. Derfor glæder jeg mig også over, at vi er et flertal af partier, der har fået vedtaget, at det skrives ind i den kommende klimaplan, der gælder fra 2025 til 2035. I vores nuværende ’KBH 2025 Klimaplanen’ er det desværre ikke tilfældet. Det er ikke hvert et komma i den nuværende klimaplan, jeg er lige begejstret for, men jeg må samtidig respektere det brede politiske flertal, der står bag aftalen, som i øvrigt har mange fine elementer, deriblandt nogle ambitiøse reduktionsmål på blandt andet trafikområdet, skriver hun til Brønshøj-Husum Avis.

Reel udledning

I notatet er en oversigt som viser, at træ udleder 560 kg CO2 mod eksempelvis 470 kg CO2 for afbrænding af kul pr. MWh leveret varme. Varmepumper udleder i dette tilfælde blot 128 kg.

– Derfor bør CO2-udledningen fra afbrændingen af træet i alle tilfælde regnes med allerede nu for at få et retvisende klimaregnskab. I det mindste kunne resultatet angives både med og uden CO2 fra træ for ikke at føre folk bag lyset, skriver Kåre Press-Kristensen til Brønshøj-Husum Avis. Samtidigt oplyser han, at rådet er klar over, at Hofor er i gang med varmepumper og at Rom ikke blev bygget på en dag. Ikke desto mindre ønsker han, at der kommer et reelt overblik.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top