Kørespor efter oprensning
opkoert-jordsti-vestvolden-e1624615808540.jpg

Nogle steder er stien langs kanalen fin og så pludselig kan man se, at der har været vådt da den store maskine kom forbi. Her i området ved Bystævnet. Foto: gg

Nogle steder er stien langs kanalen fin og så pludselig kan man se, at der har været vådt da den store maskine kom forbi. Her i området ved Bystævnet. Foto: gg
Reetableringen af stierne langs fæstningskanalen bliver færdig i denne uge

Vi har modtaget en mail fra en læser som tilsyneladende er glad for at færdes langs fæstningskanalen ved Vestvolden.

Vedkommende er rigtig ærgerlig over at jordstierne mange steder bærer præg af de tunge maskiner som har arbejdet med oprensningen af kanalen og har efterladt dybe spor

– Det vil være ærgerligt hvis ikke jordstierne bliver nogenlunde reetablerede og plane igen, så man kan løbe og gå uden problemer. Hvis man fx har en barnevogn med, må det være næsten umuligt at komme forbi på visse strækninger.

Ordnes nu

Teknik- og Miljøforvaltningen er klar over problematikken og svarer Brønshøj-Husum Avis, at ”retableringen efter Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde langs Fæstningskanalen pågår og forventes afsluttet i denne uge.”

Vådt føre

Det er fjernelse af fosforforuret bundslam i kanalen fra Åkandevej til udmundingen i Utterslev Mose
Mens oprensningen var i gang blev det nødvendigt at lægge en midlertidig pumpeledning ud langs kanalen for at kunne pumpe vand til Utterslev Mose, så vandstanden i mosen og i vandløbene og de indre søer i København kunne opretholdes.

Jordbunden viste sig at være meget våd mens pumpeledningen blev lagt i november og det er det arbejde som har forårsaget køresporene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top