2700 er sikker, men utrygheden stiger
Tryghedsrapport-24-21-scaled-e1624266979257.jpg

De grønne områder er dejlige om dagen men mørke uden solen. Foto: Kaj Bonne

De grønne områder er dejlige om dagen men mørke uden solen. Foto: Kaj Bonne
Kommunen glæder sig over at den borgervendte kriminalitet i København er på sit laveste i over ti år. Men utrygheden stiger igen i 2700 viser den nye trygheds-undersøgelse

På bydækkende niveau bliver færre og færre københavnere udsat for borgervendt kriminalitet som lommetyveri, indbrud og vold.

Faktisk er antallet af anmeldelser faldet til det laveste niveau i over 10 år – fra 76 anmeldelser per 1.000 indbyggere i 2009 til 56 i 2019 og 38 i 2020. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse, skriver økonomiforvaltningen i en nyhed på kk.dk og fortsætter.
“Det samme gør sig gældende i Brønshøj-Husum hvor der i 2020 blev anmeldt 846 tilfælde af borgervendt kriminalitet som f.eks. lommetyveri, tyveri fra køretøjer og vold. Det svarer til 18,9 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2020 og langt lavere end gennemsnittet for hele København på 37,9.

Corona-året

I Brønshøj-Husum er tyveri fra køretøjer den hyppigst anmeldte kriminalitetstype i 2020 med et niveau på 2,9 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Der er sket et fald i anmeldelser af indbrud, lommetyveri, vold og våbenbesiddelse fra 2019 til 2020, mens anmeldelsesniveauet for de resterende kriminalitetstyper enten er steget eller på niveau med 2019. I perioden 2009-2020 er anmeldelsesniveauet for vold og våbenbesiddelse steget, mens de resterende kriminalitetstyper er faldet eller på niveau

”Det store fald i anmeldelser af borgervendt kriminalitet fra 2019 til 2020 skal ikke mindst ses i lyset af Covid-19. Københavnerne har været mere hjemme i stedet for ude i byen, hvilket blandt andet har gjort det sværere at være indbruds- og lommetyv. Selvom nedlukninger og forsamlingsforbud har haft en betydelig effekt på kriminaliteten, så er det, at kriminaliteten falder, ikke en ny tendens.

Den borgervendte kriminalitet er faldet stødt de sidste fem år, og i 2018 nåede kommunen sit mål om maksimalt 72 anmeldelser per 1.000 indbyggere. Siden da er tallet hvert år faldet yderligere, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Flere er utrygge

Ikke desto mindre stiger utrygheden i Brønshøj-Husum – andelen af utrygge borgere her i bydelen er højere end gennemsnittet for København.

Tallet var ellers faldende, men er siden sidste års undersøgelse steget fra 13 % til 16% som er utrygge i nabolaget og særligt i aften- og nattetimerne hvor 26% nu er utrygge på særligt stier og i grønne områder som parker og legepladser. Det er især bandekriminalitet som respondenterne angiver som årsag.

– Utrygheden ligger på nogenlunde samme niveau som tidligere år, hvilket ikke er helt tilfredsstillende, siger formand for Lokaludvalget Hans S. Christensen og uddyber:

– Men lad mig dog allerførst sige, at Brønshøj-Husum er en god tryg bydel at bo i. Vi er ind i mellem skæmmet af rå bandekriminalitet, som ofte hidrører fra bandemedlemmer som kommer udefra og foretager deres voldsomme adfærd her i bydelen. Det påvirker naturligvis utrygheden hos en del mennesker. En anden ting er pressens ofte negative omtale af bydelen, især Tingbjerg. Det påvirker også utrygheden.

Undersøgelsen søger også at sammenligne frygt med virkelighed. Statistikken viser, at bekymringen er væsentligt større end den faktiske udsathed. Men på enkelte punkter ligger de lokale tal over byens. Det drejer sig om vold, røveri, tyveri og indbrud samt hensynsløs knallertkørsel som 44% af de adspurgte har været udsat for mod 33% i hele København. De resterende punkter er kun mellem 1 og 4 procent højere.

– Kriminaliteten er lav her i Husum-Brønshøj i sammenligning med gennemsnittet i hele København. Det er andre faktorer der gør sig gældende for at folk føler sig mere utrygge her end gennemsnittet i København, siger formand for Lokaludvalget, Hans S. Christensen og uddyber med basis i den dybdegående undersøgelse som følger tryghedsundersøgelsen for anden gang:

– Hvis vi ser på den mere dybdegående undersøgelse er der nogle faktorer der er væsentlige for at kunne forklare folks utryghed. Folk er ofte utrygge på stier eller parkområder og pladser, hvor der er få folk og måske mørkt om aftenen. Sådan områder har vi mange af herude. Det er vi normalt glade for, da en grøn bydel, med mose og stier er attraktiv, men vi må se på om vi ikke kan fremme trygheden endnu mere ved bedre lys på stierne. Den dybere undersøgelse viser også, at etniske danskere er mere utrygge ved ikke-etniske danskere end omvendt. Og også her adskiller bydelen sig lidt fra resten af København, da vi har mange almennyttige boliger med mange ikke-etniske danskere. Så til trods for den lavere kriminalitet har vi en højere utryghed herude – og det kan man jo godt tænke lidt over, siger han og håber, at de store byudviklinger i Tingbjerg og Bystævneparken formentlig på sigt vil gøre området mere blandet og også skabe mere udeliv hvor folk kan mødes, hvilket bør kunne øge tryghedsfølelsen i hans optik.

Fokus

Kommunen har også fokus på den store utryghed som ikke viser sig i de faktiske anmeldelser. Der er allerede gang i tiltagene for at skabe mere tryghed, skriver kommunen:

”Af samme årsag er der sat målrettet ind de steder, hvor utrygheden er højst. I dele af Brønshøj-Husum skal et tryghedspartnerskab styrke samarbejdet mellem kommunen, politiet, SSP og almene boligselskaber om at forebygge kriminalitet og utryghed – med blandt andet øget tilstedeværelse af nærpolitiet og gadeplansmedarbejdere.

I Bispebjerg har politiet haft en særlig indsats mod bandekriminalitet, ligesom der har været øget fokus på at få unge involveret i fritidsaktiviteter. ”
Lokaludvalget understøtter dette arbejde:

– Vi i lokaludvalget ser hele tiden på, om der er steder hvor folk føler sig utrygge og søger at få fremmet initiativer, f.eks. mere lys, som kan nedbringe utrygheden.

Derudover har lokalvalget jo Bydelspuljen, hvor vi støtter forskellige projekter, der blandt andet bidrager til liv og netværk på tværs i vores bydel med f.eks. sport, musik, kultur osv. Alt dette skaber liv og netværk og bidrager ligeledes til at øge trygheden både den subjektive og den objektive.

I gang allerede

Derudover fremhæver Hans S. Christensen alt det arbejde som foregår i skoler, boligforeninger og klubber lige som Tryghedspartnerskabet som har indgået den forpligtende Partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum 2021- 2024.

– Det er værd at nævne at Tryghedspartnerskabet medfinansierer og støtter op om flere lokale mødesteder til beboerne i partnerskabsområdet, hvor beboere har mulighed for at danne relationer, få tillid til hinanden og et godt naboskab f.eks. Videnshuset i Husum og Fælleshaven i Tingbjerg og motionsfællesskabet i Husum. Gode relationer og netværk mellem beboere er noget der er med til at komme utryghed til livs.

Der findes også konkrete aktiviteter som Juniorbetjent som giver unge mulighed for at møde autoriteter i en positiv sammenhæng og opnå kompetencer, som styrker deres selvbillede og troen på sig selv. Der er lommepenge og fritidsjobberne som støtter de unge i at få en uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet.

I Husum afprøves der nye metoder til at håndtere utryghed for brugere og personale på Energicenter Voldparkens udearealer. Endelig er der i Tingbjerg fokus på at øge trygheden ved byggepladserne og i kældrene.

Om undersøgelsen
Et repræsentativt udsnit på 14.340 københavnere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 4.922 deltaget, hvilket giver en svarprocent på 34. Undersøgelsen er foretaget i perioden d. 1. december 2020 til d. 6. februar 2021, og deltagerne er blevet bedt om at forholde sig til deres oplevelse af tryghed og kriminalitet i de seneste 12 måneder. Undersøgelsen laves årligt og er siden 2017 gennemført af Epinion

1 kommentar om “2700 er sikker, men utrygheden stiger”

  1. Peter Lynge Sørensen siger:

    Til corona nedlukninger kan man godt finde ud af at dele op i sogne.
    Denne undersøgelse burde også være delt op i sogne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top