Vil have fortsat rensning i Fæstningskanalen
Faestningskanalen-03-42-20-e1620378528694.jpg

Fra efterårets opsugning af forurenet slam. Foto: Kaj Bonne

Fra efterårets opsugning af forurenet slam. Foto: Kaj Bonne
Brønshøj-Husum Lokaludvalg skriver til politikerne

Lokaludvalget har besluttet at henvende sig til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget med opfordring til de folkevalgte til at finde de nødvendige midler til en fortsat oprensning af Fæstningskanalen mellem Frederikssundsvej og Utterslev Mose – hvilket er en forudsætning for et bedre vandmiljø i Utterslev Mose.

Arbejdet med at rense Fæstningskanalen startede for flere år siden, men har været stillet i bero i perioder. Det nuværende arbejde med oprensning består i optagningen af forurenet slam, der i rør ledes til en samlingsplads ved Frederikssundsvej, hvor slammet sies fra og køres til et depot i Nordhavnen, mens vandet ledes tilbage til Fæstningskanalen.

Arbejdet med at oprense Fæstningskanalen ser ud til at stoppe, da projektet er løbet tør for penge. Der er indtil nu oprenset ca. 40 % af den samlede strækning, der skønnes at rumme ca. 20.000 kubikmeter forurenet slam.

Lokaludvalget ønsker også at få udarbejdet en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af at have det forurenede slam liggende på bunden af Fæstningskanalen og på depotet i Nordhavn som fyldmateriale ved landvinding.

Dyrt at lukke – og så starte op igen

I forbindelse med den såkaldte overførselssag 2020/21, hvor politikerne fordelte Københavns Kommunes overskud fra 2021, blev der ikke afsat midler til at fuldføre oprensningen af forurenet slam fra Fæstningskanalen, der er blevet ophobet i de sidste 50 år. Hvis oprensningsprojektet lukkes ned nu, anslås det at koste ekstra 800.000 kr. at starte projektet med oprensning igen.

Slammet i Fæstningskanalen indeholder blandt andet kemikalier fra et tidligere industrikvarter i Gladsaxe, hvorfra der frem til 1969 er ureguleret er udledt industrispildevand fra en bred vifte af virksomheder – og som antages at være hovedårsagen til at Utterslev Mose i en periode blev erklæret biologisk død.

Fæstningskanalen i Husum er en del af Vestvolden og strækker sig fra Utterslev Mose gennem Husum og Tingbjerg. Det er en af de helt store kilder til forurening af mosen.

EU har stillet krav om, at Utterslev Mose senest i 2027 skal have en ”god økologisk standard”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top