Sammenhæng med udbygningen af Tingbjerg
Lars-Noergaard-Andersen-11-16-e1620222703154.jpg

Lars Nørgaard Andersen. Foto: Kaj Bonne

Lars Nørgaard Andersen. Foto: Kaj Bonne
Fredningsnævnet for København har været på besigtigelse i det fredede grønne område nord for Tingbjerg ved vejen Tingbjerg Ås, efter at Københavns Kommune har ansøgt om dispensation fra fredningsbestemmelserne i forbindelse med den store planlagt udbygning af Tingbjerg med nye private boliger

Kommunen har søgt om dispensation til midlertidige og permanente vegetations- og terrænændringer, en midlertidig trappe samt omlægning af en sti, etablering af stibelysning samt længerevarende adgangshindringer.

Uagtet at både Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har udtalt sig mod projektet og en dispensation, har Fedningsnævnet besluttet at give dispensation fra fredningen. Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, der blandt andet er at sikre området som parkområde samt at opretholde og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse endvidere lagt vægt på, at indgrebet i det fredede område er nødvendiggjort af ”en overordnet samfundsmæssig regulering af det nærliggende boligområde” – udbygningen af Tingbjerg.

Nej til indgreb

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i København er generelt modstander af, at gøre indgreb i allerede fredede områder, de være nok så små.

– Vi har for nylig set kedelige eksempler på dette, Vest-Amager og Stejlepladsen, der oven i købet har affødt et nyt, hæsligt ord: ”affredning”. Her er der også tale om, at man går ”over stregen” til et fredet område, der samtidig udgør en del af ”Den Grønne Kile” langs Hareskovvej. Man kan være nok så meget mod den ”fortætning” der skal finde sted i Tingbjerg, men det behøver ikke gå ud over omkringliggende grønne områder, siger Lars Nørgaard Andersen fra DOF.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top