Helhedsplan for Bystævneparken sendt i høring
Bystaevneparken-02-48-20-e1620224123395.jpg

Gennemføres planerne bliver skiltene en del af bydelens historie. Foto: Kaj Bonne

Der er lagt op til et totalt ændret område i Brønshøj-Husum – nu med navnet Husum Haveby

Mens den omfattende lokalplan for den kommende udvikling og fortætning af boligmassen i Tingbjerg med planer om omkring 1.000 nye private boliger er i offentlig høring, er nu den næste store plan for naboområdet, Bystævneparken, sendt i høring.

Det drejer sig om en helhedsplan for udviklingen af Bystævneparken, de skal danne grundlag for udarbejdelse af et forslag til lokalplan for området samt et tillæg til kommuneplanen.

Udviklingen af Bystævneparken er en del af den overordnede byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum, og skal omdanne Bystævneparken fra et institutionsområde til et attraktivt grønt boligområde og understøtte modernisering af utidssvarende kommunale institutioner.

Fra grønt institutionsområde med utidssvarende plejeboliger til Husum Haveby med blandt andet private familieboliger. Foto: Kaj Bonne

Plejeboliger, rækkehuse og etageejendomme

En stor del af de nuværende plejeboliger vil blive revet ned og Center for Specialundervisning for Voksne flytter. Botilbuddet Rønnebo moderniseres – og får lov til at blive i Bystævneparken. Helhedsplanen lægger op til, at der kan etableres 250 nye plejeboliger i området samt mange private boliger i rækkehuse og etageboliger samt daginstitutioner.

De store ændringer i Bystævneparken hænger også sammen med bestemmelserne om at der højst må være 40 % almene familieboliger i særlige områder, og her er Bystævneparken koblet sammen med Tingbjerg/Utterslehuse, så andelen af almene boliger i det samlede område skal reduceres fra 96 % til 40 % – og dette vil blandt andet ske ved at udbygge både Tingbjerg og Bystævneparken med private boliger.

Denne ordning er godkendt af staten, men det er en forudsætning, at der etableres en vejforbindelse til biler, der forbinder Tingbjerg med Bystævneparken.
En vejforbindelse vil i givet skulle føres gennem det fredede område ved Fæstningskanalen, hvilket kræver godkendelse af Fredningsnævnet, eller en lov der tilsidesætter fredningen.

Bystævneparken:

Del af stjerneudstykningen af Husum Landsby. Landbrug.
Vestvolden anlagt 1885-94.
Kolonihaver
Parkbebyggelse med plejeboliger opførtes 1970-73. Præmieret i 1975.
Husum Haveby – en plan

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top