Beboerne beder om udsættelse af Gadelandsprojektet
Gadelandet-Cykelsti-44-16.jpg
Gadelandet skal trafiksaneres med bl.a. cykelstier. Foto: Kaj Bonne
Glæde ved det forslag som skal vedtages men det er kun halvt, siger beboere

Beboere og afdelingsbestyrelsen i boligselskabet AAB´s afdeling 38 har skrevet til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus for at anmode om at udsætte vedtagelsen af projektet, der skal behandles på mødet i udvalget den 31. maj.

Her er indstillingen fra forvaltningen, at politikerne godkender at et projektforslag med blandt andet etablering af cykelstier på Gadelandet til en pris på 22,3 mio. kr. Det indstilles også, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at pengene frigives til projektet.

Vil have mere tid

– Vi – som beboervalgte – er på mange måder glade for projektet som vil give vores område et tiltrængt løft. Men vi er kede af, at I kommer til at vedtage et projekt, som efter vores bedste overbevisning kun er halvt færdigt, skriver formanden for afdelingsbestyrelsen i AAB 38, Maria Torré Borch, på bestyrelsens vegne.

– For os som bor og hver dag færdes i området er det vigtigt, at der skabes mulighed for en sammenhæng mellem vores afdeling 38 på den ene side af Gadelandet og afdeling 80 samt fsb’s boliger på den anden side af gaden. Dette er et stærkt ønske fra vores beboere, og vi anbefaler derfor, at vi får mulighed for at formulere en kunstnerisk sammenhæng på tværs af gaden. Simpelthen for at markere den sammenhængskraft i boligområderne som vi arbejder hårdt for at få realiseret, hedder det videre i henvendelsen til politikerne.

– Ud over den kunstneriske sammenhæng er det et stærkt ønske fra vores beboeres side, at vi får tid til at arbejde videre med, hvordan ankomstpladsen skal være til infrastrukturstien. Dette arbejde skal vi udføre sammen med fsb. Det betyder konkret, at vi skal sikre en sammenhæng mellem kommunens arbejder på Gadelandet og pladsdannelsen i AAB80 overfor Bystævnet, hvor stien munder ud i Gadelandet, skriver afdelingsbestyrelsen blandt andet, der slutter af med håbet om at Teknik- og Miljøudvalget vil imødekomme ønsket om en udsættelse af projektet, således at de beboervalgte har mulighed for at gå i dialog med forvaltningen om muligheden for at realisere beboernes stærke ønsker til deres lokalområde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top