Unge med handicap kommer i job
Detail-elev-i-Foetex-Husum-hvor-han-nu-er-ansat-e1617269785776.jpg
Detail-elev i Husum Føtex, hvor han nu er ansat. Foto: presse
Siden 2018 har Føtex Husum deltaget i en forsøgsuddannelse for unge, som pga. kognitive handica ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse

På Flexuddannelsen foregår al undervisning ude i virksomheder med støtte fra både faglærere, kollegaer og vejledere, og en ny evaluering viser flotte resultater, men til sommer ophører uddannelsen, hvis ikke politikerne beslutter at gøre den permanent.

Sammen med 109 andre danske virksomheder har Salling Group de sidste tre år deltaget i uddannelsen af en gruppe unge, som lever med bl.a. autisme, ADHD og generelle indlæringsvanskeligheder. En af de unge, der har gennemført Flexuddannelsen, er Andreas Petersen på 23 år.

Ordinære uddannelser er ikke indrettet til unge som Andreas, og derfor ender de ofte i endeløse jobafprøvninger og offentlig forsørgelse. Men i 2018 tog Andreas’ liv en drejning, da han fik plads på Flexuddannelsen, en erhvervsrettet forsøgsuddannelse for unge med kognitive handicap.

På den toårige Flexuddannelse kan man uddanne sig inden for detailhandel, lager, køkken og grøn service med mål om at komme i fleksjob.

Føtex Husum, hvor Andreas var elev, er uddannelsesvirksomhed for detailelever. Andreas’ faglærer Jesper Tvarnø fortæller:

– Flexuddannelsen er for unge med kognitive udfordringer, som har brug for noget ekstra støtte og noget ekstra tid til at tilegne sig kompetencer. Uden uddannelse er de ikke rustet til arbejdsmarkedet. Det vil blive nederlag på nederlag. Men med støtte og tid kan de lære rigtig, rigtig meget – også avancerede ting – og få værdi for virksomhederne derude. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi giver de unge den mulighed for at få en arbejdsidentitet, bidrage og være en del af noget og ikke bare være fastlåste i at modtage offentlige ydelser.

Allerede efter 30 ugers uddannelse begyndte Andreas at få taget på sit fag. Han fortalte til en evaluering, at han blandt andet kunne betjene kunder, lave optællinger af varer, skære rugbrød, lave pølsehorn, feje, tage skrald og pap ned, hente ting i bagerudsalget, printer labels og gøre rent i køleren og konkluderede selv på denne opremsning: ”Stort set alle opgaverne er lette, det var de ikke i starten, men efter lidt tid blev det rimeligt nemt”.

På dette tidspunkt var Andreas allerede nået frem til, at hvis han efter sin uddannelses skulle ansættes i en butik, så skulle det helst være i en bager. Og sådan blev det. Andreas er i dag ansat hos bageren i Føtex i Vanløse.

Eleverne tager kvantespring

Noget af det, der gør Flexuddannelsen unik, er, at Andreas og hans medstuderende har modtaget al deres undervisning ude i deres uddannelsesvirksomhed i hold på maks. 7 elever. Dels i form af praktisk undervisning og sidemandsoplæring og dels i form af teoriundervisning med udgangspunkt i Andreas og de øvrige elevers oplevelser i virksomheden.

Ud over faglighed har Flexuddannelsen også fokus på at opbygge elevernes selvværd, tryghed og selvstændighed. Eleverne følges dagligt af en faglærer og støttes af en vejleder, som kan bakke op om de sociale og private udfordringer, der kan komme i vejen for et godt uddannelsesforløb.

Denne uddannelsesform har vist sig velegnet for de unge elever med indlæringsvanskeligheder:

– Jeg har været med til mange forskellige indsatser for unge på kanten af arbejdsmarkedet, men aldrig noget, der har fungeret så godt som Flexuddannelsen, hvor et hold unge indgår i vores praksis med en faglærer og vejleder, fortæller Morten Nyholm, varehuschef i Føtex Husum.

– Jeg vil opfordre børne- og undervisningsministeren til at gøre alt for, at en uddannelse som Flexuddannelsen fortsætter. Den er utrolig vigtig for de her unge mennesker, der ikke kan gennemføre en almindelig, erhvervskompetencegivende uddannelse. Jeg har selv besøgt nogle af eleverne på uddannelsen, og de er meget motiverede for at få et job. Det kræver ofte erhvervskompetencer, og det får de unge gennem Flexuddannelsen. Derfor er næste skridt naturligvis, at ministeren sikrer en uddannelse svarende til den her fremover, siger Cecilia Lonning Skovgaard, borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

På landsplan er 2 ud af 3 afsluttede elever fra det første uddannelseshold i job.

Flexuddannelsen er indtil videre en forsøgsuddannelse udviklet af Glad Fonden og støttet af den A. P.
Møllerske Støttefond. Den ophører nu til sommer – hvis ikke børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil sikrer lovgivning og finansiering på området nu.

”Vi havde måske en idé om, at vi ville kunne ansætte nogen, men vi er faktisk overraskede over, at vi har fundet plads til så mange efter endt forløb, og hvor dygtige de egentlig er.”
Annette Vittrup, HR senior Partner i Salling Group.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top