Trænger Brønshøj gadekær og andre søer til venner?
Debat_web.png
I Brønshøj-Husum Avis 17.marts er der et læserbrev om det forsømte Brønshøj gadekær med forslag til hvordan miljøkvaliteten kan øges med informationstavle, hegn, oprydning

Tilbage i 2015 udgav Brønshøj-Husum Lokaludvalg rapporten ”Søerne i Brønshøj-Husum – miljøtilstand og handlemuligheder”, og i den nævnes 2 tiltag for bedre miljøtilstand af Brønshøj gadekær, nemlig at skabe et større vandvolumen og en årlig fjernelse af siv og vandplanter.

Det sidste sker, men med tanke på at Brønshøj Gadekær har været mere end dobbelt så stort, og at det ikke er en naturlig etableret sø, kunne det være på tide at give vandhullet et løft. En bedre miljøtilstand og et naturligt bidrag til den forventeligt kommende kulturakse centralt i Brønshøj. Og ikke komme tilbage til den tid hvor gadekæret var en parkeringsplads.

Problemstillingen for Brønshøj gadekær, de små søers miljøtilstand, kan minde om forholdene for søen Louisehullet i Brønshøj Parken og Degnemosen. Degnemosen er en – i modsætning til gadekæret – naturlig sø, en fredet sø, men den har også været dobbelt så stor, og den savner i dag liv.

Vandkvaliteten i gadekæret kendes ikke, men i en nylig såkaldt screeningsundersøgelse af søerne: Kagsmosen, Kirkemosen og Degnemosen konkluderes det, at miljøtilstanden i de undersøgte søer har udviklet sig bekymrende. Vandkvaliteten er faldende, der er påvist en markant stigende mængde næringsstoffer i vandet, siden målinger i 2013. Det gør den samtidig undersøgte fremgang for biodiversiteten af smådyr og planter højst usikker. Og dermed alarmerende, i disse tider hvor der for alvor er blevet opmærksomhed på betydningen af biodiversitet.

Derfor foreslås det at genoptage ideen, nævnt i 2015-rapporten, om at søerne får venner. Naboer eller andre som har deres gang omkring gadekæret kunne blive fx Venner af Brønshøj Gadekær, som bistår vandhullet og dets område med naturpleje, formidlingsopgaver, oprydning mv. og som tager de nødvendige initiativer i samarbejde med kommunale myndigheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top