Busplan med store konsekvenser
Picture-page-47-e1618816407763.jpg

Som en tegner forestiller sig en BRT-station på Mørkhøjvej ved Novembervej og Nørre G. Illustration: Movia

Som en tegner forestiller sig en BRT-station på Mørkhøjvej ved Novembervej og Nørre G. Illustration: Movia
Regeringens udspil indeholder forslag til en såkaldt BRT linje, der (også) skal køre gennem Husum

BRT står for Bus Rapid Transit, som er en betydelig opgradering af den kendte offentlige busbetjening.

Regeringen har hevet et forslag fra sidste år frem, der blev udarbejdet af Movia i samarbejde med COWI A/S bl.a. Schauman & Nordgren Architects om en opgradering af den nuværende linje 200S mellem Gladsaxe Trafikplads og Avedøre Holme.En opgradering af linje 200S til en såkaldt højklasset busløsning, der planlægges med rute ad Islevhusvej, Husum Torv, Frederikssundsvej og Mørkhøjvej.

Den samlede pris for hele projektet fra Gladsaxe til Avedøre skønnes at blive omkring 1,052 milliarder kr., hvoraf staten foreslås at bidrage med 0,6 milliarder kr.

Hele ruten har en længde på ca. 19 kilometer og skal forbinde fire S-togslinjer, den kommende letbane ved Ring 3 samt en række vigtige buslinjer, bl.a. Linje 5C via Husum Torv. Det forventes, at det bliver elbusser, der skal køre på strækningen, og der regnes med en besparelse i den samlede køretid på 12 minutter.

Movia skønner, at en BRT linje 200S vil give et klart kvalitetsløft af kørekomfort, stationer og materiel samt understøtte en markant passagerfremgang. Der peges også på, at BRTen kan være en vigtig løftestang for at løfte bymiljøet og bidrage med et grønt element i byen og samtidig understøtte at flere (bilister) anvender den kollektive trafik.

Lokale konsekvenser

I forslaget fra Movia m.m. indgår, at busserne skal have deres egne busbaner, der foreslås anlagt i midten af vejene. Her undtages dog Frederikssundsvej, hvor de nuværende sidelagte busbaner kan benyttes.
Movia skønner, at tracéet (banerne forbeholdt busserne) kan etableres på det meste af strækningen ved at benytte rabatarealer og grønne områder langs vejene. Projektet indebærer også, at der kan ske større udvidelser af flere broer.

Mange steder vil parkeringspladserne i vejsiden blive inddraget. På Islevhusvej mellem kommunegrænsen til Rødovre og Husum Station foreslås nedlagt 60 parkeringspladser for at skabe plads til både buskørespor og et spor for biltrafikken i hver retning. Mellem Husum Station og Husum Torv foreslås ned lagt 50 parkeringspladser.

På samme strækning vil det blive nødvendigt at ekspropriere et stykke af forhaverne på begge sider af vejen. For at sikre de bedste forhold for BRTen, foreslås at broen ved Husum Station nedrives og en ny opføres.

På Mørkhøjvej foreslås 110 parkeringspladser nedlagt, og den nuværende kørebane udvides fra 10 til 15 meter. Gennemføres forslaget skal der derfor eksproprieres i ejendomme på vejens østlige side mellem Frederikssundsvej og broen ved Vestvolden. Samtidig skal broen over Vestvolden udvides med 5 meter.

Næste skridt, hvis regeringens forslag til infrastrukturplan gennemføres, er at der udarbejdes et endeligt beslutningsgrundlag for projektet.

Se mere hos Movia her https://www.moviatrafik.dk/media/7955/brt-200s-gladsaxe-trafikplads-avedoereholme.pdf 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top