Åvendingen bliver skybrudsvej
Regnvand-01-17-21-e1619611680141.jpg

Michael Andersen, formand i grundejerforeningen Danas Park, viser rundt og fortæller om at stå sammen og løse de regnavndsproblemer som nogle beboere har oplevet under skybrud. Foto: Kaj Bonne

Michael Andersen, formand i grundejerforeningen Danas Park, viser rundt og fortæller om at stå sammen og løse de regnavndsproblemer som nogle beboere har oplevet under skybrud. Foto: Kaj Bonne
Siden 2011 har fokus været på at få skybrudssikret København. Nu er aftale om skybrudsvej og regnvandsforsinkelse på vej. På Åvendingen skal skybrudsvandet løbe på vejen i en flod

Michael Andersen er formand for grundejerforeningen Danas Park og han er en ret glad formand. Efter have arbejdet på planer om at få skybrudssikret grundejerforeningen siden 2015, kunne han for nylig fortælle, at Danas Park nu har underskrevet en aftale med HOFOR om at gøre et stykke af Åvendingen til skybrudsvej og omdanne plænen på vejen til en skybrudspark med en skybrudspark formet som en bred kanal samt lave regnbede på foreningens veje. Arbejdet kan måske gå i gang i år.

Grundejerforeningen vil, som så mange andre grundejerforeninger der tilbage i 2015 begyndte at arbejde med skybrudssikring, sikre at det ikke er folks kældre som forsinker vandet, men derimod regnbede eller andre styrede løsninger.

– Det er den enkle løsning på at undgå regn i kældrene. Regnbedende afløser kældrene og vejen styrer vandet sikkert til åen, siger Michael Andersen, da han en tirsdag formiddag viser rundt på Åvendingen som løber langs Harrestrup Å, hvor regnvandet skal ledes til..

Dog bliver skybrudsparken først tilsluttet åen, når resten af oplandet på den anden side af viadukten er med.

Plænen på Åvendingen skal være en skybrudspark med en kanal til at forsinke vand og siden lede det til Harrestrup Å. Foto: Kaj Bonne

Højt og lavt

Brønshøj ligger højt og synker ned mod Husum, som hælder endnu mere mod Damhussøen. Vandet som skal løbe på den kommende skybrudsvej er kun en lille del af den store Københavnske og Frederiksbergske skybrudsplan, som blev lavet efter det store skybrud i 2011.

Ifølge en konkretisering af skybrudsplanen udarbejdet af Københavns og Frederiksberg kommuner sammen med HOFOR og Frederiksberg Forsyning er oplandet til den nye skybrudsvej,” den nordlige del af oplandet samles vandet ved Frederikssundsvej, krydser denne ved Merløsevej, strømmer videre mod Korsager Allé, under banen til Åvendingen, hvor det løber ud i Harrestrup Å”.

Dermed skal Korsager Allé, som efter planen er skybrudsvej i sammenhæng med Åvendingen, kunne håndtere regnvand fra et stort område inklusiv Glumsøparken, hvor de via den nye skybrudspark skal ledes til åen I Husumvænge er en stor plæne omdannet til forsinkelseskar, så området vil kunne håndtere noget regnvand selv.

Sænker vejen

Konkret er skybrudsvejen i Danas Park, vejstykket fra viadukten under s-togslinjen, hvor Korsager Allé er på den anden side, og hen til plænen på Åvendingen, som ligger mellem sidevejene Kildeløbet og Brovænget.

Ved et stort skybrud, eksempelvis som det i 2011, vil vandet komme løbende fra oplandet ad Korsager Allé og fylde viadukten. Når viadukten er fyldt op, vil vandet løbe videre op på Åvendingen, som på det første stykke lige ved viadukten skal sænkes på midten af vejen med op til 40-50 centimeter. Samtidigt skal kantstenene forhøjes til op mod 16 centimer, så vandet bliver på vejen og ikke løber ind i haverne.

– Alle kommer fortsat til at have indkørsler, som de kan køre ind ad, fortæller grundejerformand Michael Andersen.
Midten af vejen skal sænkes for, at der er plads til mest muligt vand og vejene går fra at have en sur profil, med nedadvendte kanter, til en glad profil hvor kanterne står højst. Som en sur og en glad mund.

– Hældningen på tværs af vejen kommer ikke til at være meget anderledes end den er nu, bare omvendt, fortæller Michael Andersen, da vi bevæger os fra viadukten og mod plænen på Åvendingen.

Og hvordan skal vandet så løbe op ad bakke fra viadukten? Faktisk er loftet i viadukten lavere end den lille bakketop på Åvendingen, så der vil komme et tidspunkt før vandet rammer loftet i viadukten og strømme videre – over bakken, som bliver sænket lidt.

Hvor Åvendingen krydser Dyssevænget skal der lægges brosten eller anden belægning på hver side så det markeres, hvor vandet vil krydse vejen på turen fra viadukten til Harrestrup Å. Der er mulighed for at disse vil virke trafikdæmpende.

Foto: Kaj Bonne

Park til leg og vand

Konceptskitsen som er udarbejdet af PKP Regnvandsteknik, der er rådgiveren på hele projektet, og arkitektvirksomheden Biosis, viser en slyngende kanal gennem den kommende park på plænen: ”Inspireret af vandets bløde bevægelser skabes et mindre ’delta’, der udtrykker stedets funktion som vandbærende”, står der.

Der skal plantes buske, små træer, græsser og vilde blomster med udvalgte stauder. Langs kanalen kan der være kanter, som man kan sidde på og generelt giver skitsen udtryk for at området vil være skønt at opholde sig i, samtidigt med at det har den funktion, at det kan lede vandet ved et stort skybrud.

Derudover skal der laves regnbede, som skal aflaste kloakkerne ved mindre skybrud. De skal placeres på Dyssevænget, Østerlågen, Brovænget, Åvendingen, Skråningen og Kildeløbet. Det er planlagt at de skal have forskellige bredder og der skal lige ledes være afløbsriste, så bedene har overløb til kloakken.

På Møllebakken har foreningen allerede haft regnbede på vejen i nogle år og grundejerforeningen har bedt beboerne selv evaluere dem. Der er ingen som har oplevet vand i kælderen siden installeringen, lige som næsten alle er tilfredse med parkeringsmulighederne og ligeledes finder udtrykket pænt. Der er også en overvejende oplevelse at kørselshastigheden er sat ned på vejen og en høj tilfredshed.

Myndighedsdialog

Lige nu foregår der myndighedsdialog, som er det arbejder der ligger forud for at PKP Regnvandsteknik på vegne af Danas Park, indgiver den officielle ansøgning til kommunen.

Projektet er godkendt af Forsyningssekretariatet, der ligger i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og er med til at sikre, at HOFOR, som har monopollignende tilstand på vand og kloak i København, vælger den for forbrugerne mest omkostningseffektive løsning, som denne skybrudsvej er frem for større, nedgravede kloakker.

Man indgår i myndighedsdialog for at selve godkendelsen skal gå let. Den endelige tilladelse gives af Københavns kommune og Politiet. Parterne skal sikre at alle scenarier er gennemtænkte og at der er taget hensyn til alt.

Hvis alt går vel, er tilladelsen i hus i sensommeren og der kan tages hul på arbejde i 2021. Ellers går det i gang i 2022 .

Fakta:

Definitionen på skybrud er, når der falder mindst 15 millimeter regn inden for 30 minutter.
Det omtalte skybrudsprojekt kommer til at koste omkring 22,5 mio. kr. HOFOR betaler det hele incl. drift. Skybrudsvejen kan lede et skybrud større end skybruddet i 2011, da der forventes kraftigere skybrud i fremtiden. Et højt grundvandsspejl er ikke et problem for projektet, da der nedsives i vejbedene om sommeren og højt grundvand er et vinterfænomen, ifølge Kaare Press-Kristensen, PKP Regnvandsteknik.

 

2 kommentarer om “Åvendingen bliver skybrudsvej”

  1. Jan Steffensen siger:

    Må vi se et kort med projektet?

  2. Hej Jan.

    Der er ikke en oversigt over hele projektet som kan offentliggøres pt da myndighedsdialogen kan ændre på detaljerne. Men projektet strækker sig fra viadukten til den store plæne på Åvendingen – inkl plænen, der bliver en skybrudspark, som skal holde på skybrudsvandet og lede det i Harrestrup Å over plænen mellem Kildeløbet og Åvendingen.

    mvh Gitte, BHA

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top