Velfungerende børnehave skal omdannes, siger kommunen
Boernehave-Parkhoej-01-09-21-e1614871110947.jpg

Ind i bussen og ud på tur mens resten af kammeraterne bliver hjemme og går på tur til de lokale skolers legepladser, parkerne og byen generelt. Foto: Kaj Bonne

Forældre uforstående over for at Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet at lukke Parkhøj som den fungerer nu med baggrund i manglende udeareal – en børnehave som med sine aktiviteter i naturen er udpeget som fyrtårn

Børnehaven Parkhøj skal ikke fortsætte som den gør nu, fordi der ikke kan gives dispensation for børnehavens manglende legeplads. At børnehaven til gengæld har to busser som dagligt fragter omkring en tredjedel af børnene ud i Pottemagerhuset som tilhører børnehaven og ligger på en næsten 5000 m2 stor grund i skoven i Ølsted, tæller ikke med i.

Sara Cathrine Jørgensen har kontaktet Brønshøj-Husum Avis på vegne af forældregruppen i børnehaven Parkhøj.

– Man har besluttet at børnehaven ikke skal bibeholdes pga. en teknikalitet vedrørende et manglende udeareal. En afgørelse, som ikke giver mening, da Parkhøj er en turbørnehave med egne busser, skriver hun til avisen.

Beslutningen, som hun skriver om, er at børnehaven Parkhøj på Næsbyholmvej, skal lukkes, eller omdannes for en prøveperiode på to år, fordi de ikke har en legeplads, som reglerne i Københavns Kommune foreskriver.

– Det er en uheldig og vanskelig situation, børnehaven befinder sig i. Jeg kan godt forstå, at det skaber frustration. Lige nu er der ikke en gyldig tilladelse til at drive institution i Parkhøjs nuværende lokaler, fordi institutionen først har mistet sit udeareal og siden fået afslag hos Teknik- og Miljøforvaltningen om en dispensation fra reglerne om udearealer for daginstitutioner, skriver børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (A) til Brønshøj-Husum Avis og fortsætter:

– Kravene til daginstitutionernes fysiske indretning, herunder udearealer, skal sikre gode vilkår for børnenes og personalets hverdag og trivsel. Det er godt, at vi har ambitioner på det område. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens opgave at sikre, at vi lever op til disse krav. Det er meget ærgerligt for Parkhøj, men jeg har forståelse for, at man hos Teknik- og Miljøforvaltningen generelt er varsomme med at give dispensationer. Det kan risikere at skabe en uheldig glidebane, som i sidste ende ikke er til gavn for de københavnske børn.

Forældrene har fuld forståelse for at man helst skal have en legeplads tilknyttet daginstitutioner, men undrer sig over at man ikke vil yde dispensation til en velfungerende børnehave med tur-busser og høj natur-faglighed.

Møde onsdag aften

Som en mulig løsning er parterne ved et møde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Parkhøjs bestyrelse onsdag aften den 3. marts 2021 blevet enige om at forsøge at omdanne Parkhøj til en decideret udflytterbørnehave i en prøveperiode på 2 år.

– I den udflytterbørnehave kan der være 24 børn. Det giver en mere skrøbelig økonomi for institutionen, siger Line Engelbrecht Plenge som er medlem af bestyrelsen og forældre til en dreng i børnehaven og én på venteliste til børnehaven.

– Forældrene elsker, at det ikke er hver dag at børnene skal med bus, men at de også kommer på legepladserne i området. Forældrene, som melder deres børn ind i Parkhøj, har jo været her og har set det – de ved at der ikke er en legeplads, fortæller hun endvidere med tydelig frustration i stemmen.

– Vi er bekymrede for at fleksibiliteten ryger, når det kun er en udflytterbørnehave.

Foto: Kaj Bonne

Legeplads er krav

Nogle forældre fra børnehaven har søgt aktindsigt i sagsbehandlingen hvor det blandt andet kan læses at det er afdelingen Område for Bygningers i Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, ”at bibeholdelse af børneinstitution uden tilhørende udendørs opholdsarealer ikke er hensigtsmæssigt da det ville være i strid med bestemmelserne i

Bygningsreglementet om etablering af ”et passende udendørs opholdsareal”. (…) Det er vores vurdering at, der ikke skal indrettes børneinstitutioner uden tilhørende udendørs opholdsarealer, da udendørs leg og ophold er en vigtig faktor i forhold til en sundhedsmæssig forsvarlig hverdag for børn i førskolealderen”.

Der føres årligt pædagogisk tilsyn med alle institutioner i Københavns kommune, inklusiv Parkhøj, og Parkhøj driver daginstitution efter kommunens gældende regler på området og uden bemærkninger. Man kunne tænke, at det ville kunne sikre, at der på den måde kan sikres kvalitet nok i børnehaven baseret til, at man kan give dispensation. Men det er for det første to forskellige forvaltninger som tager sig af henholdsvis legeplads og tilsyn og derudover er tilsynet ikke nok til at sikre kvaliteten af turene.

– Tilsynet kommer typisk nogle få gange i løbet af et år, hvor de primært har fokus på pædagogikken. Tilsynet har ikke ressourcer til i praksis at give sikkerhed for, at en institution uden udeareal dagligt sørger for at komme på ture ud af huset, skriver børne- og ungdomsborgmesteren.

Velfungerende

Generelt er Parkhøj, når man ser på rapporterne fra det kommunale tilsyn, en velfungerende børnehave. Derudover er Parkhøj med i forskningsprojektet, ”Kom med Ud”, udarbejdet af Center for Børn og Natur, i 2019. I projektet blev Parkhøj udnævnt som ”Fyrtårn” på grund af personalets særlige evne til at inddrage naturen som læringsrum.

Parkhøj er således, sammen med 36 andre udvalgte institutioner fra hele Danmark, (blandt 2146 daginstitutioner), valgt som værende en institution der skal inspirere andre børnehaver og understøtte, at flere børn kommer ud i naturen i hverdagen.

I dette projekt fremgår det også, at børnehaven ikke har en legeplads, men at man her alligevel i høj grad formår at inddrage naturen og at skabe et beundringsværdigt miljø, hvor børnene har de bedst mulige betingelser for at lære og udvikle sig. Forskningsprojektet forholder sig både til hverdagen i skoven og den i Brønshøj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top