To udskældte boligområder fjernet fra politiets liste
kort-over-Tingbjerg-og-noget-af-Husum-Nord_KK-kort-1-e1615981028562.jpg
Noget af Husum Nord ligger til venstre i billedet og Tingbjerg er det byggeri til højre. Foto: Københavns Kommune
Tingbjerg og Husum Nord har i flere år været på Københavns Politis liste over boligområder, som anses for at være ”særligt udsatte boligområder” på grund af problemer med kriminalitet og utryghed – men det er ændret

Tingbjerg og den nordlige del af Husum, blandt andet området omkring Voldparken og Gadelandet, har i mange år døjet med et dårligt omdømme på grund af især enkeltstående utryghedsskabende hændelser.

Det går dog åbenbart meget bedre for områderne end deres rygte. På grund af den positive udvikling har Københavns Politi nu fjernet områderne fra deres liste over særligt udsatte boligområder i 2021.

– I nærpolitiet oplever vi en god og løbende udvikling med stigende tryghed og mindre kriminalitet i Tingbjerg. Det er rigtig positivt, og det har ført til, at både Tingbjerg og Husum Nord ikke længere er betegnet som et såkaldt ”særligt udsat boligområde” i Københavns Politi Strategi for 2021.”, udtaler Carsten Reenberg, politikommissær og sektionsleder for Nordvest Nærpoliti.

Hvert år revurderer politiet hvilke områder, der har behov for en styrket politiindsats og derfor skal på listen over særligt udsatte boligområder. Selvom Tingbjerg og Husum Nord nu er fjernet fra listen over særligt udsatte boligområder betyder det ikke, at politiet nødvendigvis vil være mindre i områderne.

– Vi vil i nærpolitiet stadig have vores gang i Tingbjerg og være tæt på borgerne, så vi sammen med kommunen, helhedsplanerne, lokale skoler og klubber medvirker til at fortsætte den gode fremgang, fortsætter Carsten Reenberg.

En nedadgående kurve

Også hos SSP, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse hos børn og unge, har man de sidste 5 år oplevet en positiv udvikling i kriminalitetssagerne i især Tingbjerg. – Vi kan se den positive udvikling direkte på vores sager. Der er cirka samme antal sager i området, men nu fordeler de sig anderledes. Der er ikke længere flest af de meget problematiske sager, nu har vi flest såkaldte niveau 1 og 2 sager, som mere handler om bekymringer for nogle unge.

Forskydningen af niveausagerne indikerer, at partnerne derude ser det hurtigt og gør noget ved det, før det ender med alvorlige sager, udtaler SSP-konsulent Lennart Holst.

I 2019 blev der i Tingbjerg og Husum Nord anmeldt 229 tilfælde af borgervendt kriminalitet (fx vold, røveri og indbrud). Dette svarer til 20,4 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2019.

Det er også lavere end gennemsnittet for hele København (55,6). (Kilde: Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2020).

Et samarbejde mellem alle aktører

Både politi og SSP peger på, at det kræver et tæt samarbejde mellem samtlige aktører i områderne, og at det blandt andet er takket være dette samarbejde, at det bliver ved med at gå den rigtige vej i de to boligområder.

– Der er kommet mere dialog mellem kommunen, de to boligsociale helhedsplaner og nærpolitiet. Kulturinstitutionerne byder sig til, og klubber og skoler er mere integreret og taler sammen. Nu handler det mere om ”hvem kunne vi samarbejde med om det her” end at køre solo med ens forebyggende indsatser. Det er en stor styrke i områderne”, fortæller Lennart Holst, specialkonsulent for SSP.

I Tingbjerg-Husum har man et Tryghedspartnerskab, som er forankret i Københavns kommune under Sikker By teamet gennem et forpligtende samarbejde mellem Københavns Kommunes 7 forvaltninger, Politiet, SSP og boligselskaberne KAB/SAB, fsb og AAB.

Tingbjerg kategoriseres fortsat som en såkaldt ”hård ghetto” på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens liste over ghettoområder. Politiets liste er ikke det samme som statens ghettoliste, men nogle af områderne findes på begge lister.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top