”Naturoplevelse”? Næ – snarere naturødelæggelse
Debat_web.png
I BHA ( 24-2) var der en stor, flot opsat artikel om nogle der har udtænkt et projekt om grussti og træbro tæt på vandspejlet i Kirkemosen. De pågældende vil med projektet angiveligt skaffe en: ”…bedre naturoplevelse i Kirkemosen.”

På langsiden op mod Pilesvinget er der for nylig skabt en rigtig fin, ferskvandseng med mulighed for at se snadrende ænder, fouragerende gæs og måske også rastende vadefugle, ligesom området også vil være attraktivt for flere insektarter og man kan håbe der vil indfinde sig gøgeurter/orkideer med tiden.

Området op mod Hareskovvej er karakteriseret ved gamle pilebuske o.lign. der skaber et fint område af nogle meters bredde til fødesøgende småfugle, og samtidig hindrer de forstyrrende adgang til mosens vandflade. Alt kan overskues fint fra fortovet langs henholdsvis Hareskovvej og Pilesvinget, især fordi det ligger lidt hævet i forhold til Kirkemosen.

Anlægget som der er skitseret vil risikere, at sætte megen fin naturoplevelse overstyr, og jeg vil ikke tøve med at kalde hele ideen for forkælet og helt overflødig. Det lyder som om der er ”… en stejl skråning til Hareskovvejen.” Jeg afprøvede den for nylig og jeg må sige, at det er en vild overdrivelse at kalde den velholdte, asfalterede og ret korte sti for stejl… Pt er der intet til hinder for at firhjulere kan skubbes den ret korte strækning op til Hareskovvej langs hækken ind til den tilstødende villa, uden meget besvær. Personligt vil jeg også vurdere den angivne anlægssum på 200.000 kr for vildt optimistisk.

Der er mange andre steder i mosen man kan bruge penge på, at skabe bedre naturoplevelser og som det også oplyses i artiklen er der en række af tiltag der skal til før en sti/bro kan materialisere sig: nogle skal konkretisere ideen overfor kommunen, der skal nikkes ja til et projekt både i forvaltningen, T&M-udvalget, og formentlig også i BR og i Det Grønne Råd.

Jeg er temmelig sikker på, at de grønne organisationer, DN og DOF, vil vende tommelfingeren nedad, men meget gerne være behjælpelige med, at anvise mere nødvendige naturforbedringer der ikke spænder ben for naturen, men i stedet forbedrer forholdene for planter og dyr og samtidig giver gode naturoplevelser for mosens brugere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top