Kan Parkhøj få en ny legeplads?
Boernehave-Parkhoej-04-09-21-e1616144978410.jpg

Parkhøj på Næsbyholm Allè har ingen legeplads men har tilgengæld en hytte i en skov og to minibuser som kan køre omkring en tredjedel af børnene i skoven. Foto: Kaj Bonne

Parkhøj på Næsbyholm Allè har ingen legeplads men har til gengæld en hytte i en skov og to minibusser som kan køre omkring en tredjedel af børnene i skoven. Foto: Kaj Bonne
Bolden om lukningen af børnehaven Parkhøj, som den eksisterer i dag, ruller stadig

Børnehaven Parkhøj har ingen legeplads og er derfor erklæret ulovlig af Teknik- og Miljøforvaltningen. Sagen har kørt i et stykke tid.

Seneste status er at, ved udvalgsmødet i Teknik- og Miljøudvalget den 10. marts havde vicedirektør Hans Christian Karsten forfattet et notat til orientering af Teknik- og Miljøudvalget om sagen om Parkhøj, som skal lukkes eller omdannes fordi den ikke har en legeplads.

Orienteringen er blevet lavet fordi der er udvalgsmedlemmer, som har kontaktet forvaltningen på baggrund af henvendelser fra forældrene i Parkhøj. Notatet beskriver sagen helt fra da børnehaven mistede sin legeplads, til de søgte om dispensation og fik afslag.

Der er kommet ”fire henvendelser om sagen fra teknik- og miljøudvalgsmedlemmerne Niels Bjerrum, Gorm Anker Gunnersen og Klaus Mygind samt en henvendelse fra borgerrepræsentationsmedlem Laura Rosenvinge. Derudover har forvaltningen også modtaget to henvendelser fra forældrepar til børn i institutionen. På den baggrund orienteres Teknik- og Miljøudvalget om byggesagen. Sagen har ikke tidligere været forlagt udvalget. I forbindelse med sagsbehandlingen har Teknik- og Miljøforvaltningen været i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen, som er vidende om afgørelsen.”

Brønshøj-Husum Avis har talt med Gorm Anker Gunnarsen (Ø) som sidder i både Teknik- og Miljøudvalget samt i Børne- og Ungdomsudvalget, om sagens status

– Der er jo nok et eller andet urimeligt i at børnehaven skal omdannes, når vi har Børne- og Ungdomsforvaltningens ord for at den kører som den skal rent pædagogisk. Jeg fornemmer klart at der er en politisk velvilje til at finde en løsning for Parkhøj, siger han kort over telefonen.

Nye muligheder

I notatet blev der også præsenteret en for forældrene ny mulighed, nemlig at finde et lejet areal på mindst 360 m2 ”i umiddelbar nærhed som erstatning Byggesager Jura 3/3 for det udendørs opholdsareal, de har mistet. Med hensyn til arealstørrelsen vurderer forvaltningen med udgangspunkt i Socialstyrelsens vejledning (Socialstyrelsens ’Vejledning om indretning af børneinstitutioner’ fra 1973), at 10 m² udeareal pr. barn er en passende størrelse. Socialstyrelsen angiver 10 m² pr. barn som værende passende i forhold til udendørs opholdsarealer. Børnehaven skal altså tilvejebringe et ubenyttet areal på minimum 360 m2.”

– Det er rigtig dejligt at der er politisk opbakning. Nu bliver næste trin at finde ud af hvilke krav der så er til en legeplads til en børnehave. Vi ved ikke, hvilket areal vi skal lede efter, siger Line Plenge som er bestyrelsesmedlem og medlem af den aktive forældregruppe fra Parkhøj.

Usikker fremtid

Indtil nu har der været to muligheder som enten var at lukke børnehaven eller omdanne den til udelukkende udflytterbørnehave hvilket vil betyde en reduktion i antallet af børn i Parkhøj fra 36 til 24, som der kan være i børnehavens busser.

Det har forældrebestyrelsens talsperson, Sara Cathrine Jørgensen, tidligere forklaret til Brønshøj-Husum Avis er en løsning som vil skabe en usikker økonomi for den selvejende børnehave fordi der så eksempelvis vil være færre børn og dermed færre penge i institutionens økonomi.

Fordi alternativet er at lukke, har børnehavens bestyrelse sendt en ansøgning om at blive omlagt til udflytterbørnehave på trods af at det skaber en mere usikker økonomi.

– Vi vil stadig helst have dispensationen, så vi kan fortsætte som vi gør nu, men som bestyrelse er vi nødt til at handle fordi børnehaven er ulovlig som den er nu. Men vi har ikke lyst til at være udflytterbørnehave i en 2-årigie prøveperiode som det jo er. Den usikkerhed kan vi ikke byde vores medarbejdere, siger Line Plenge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top