Fortsæt oprensning af Fæstningskanalen
Debat_web.png
Utterslev Mose og Fæstningskanalen er uden tvivl to flotte rekreative områder, de fleste af os har gået en tur ved eller på en eller anden måde kender. Ligeså smukt som de ser ud på overfladen, ligeså grimt er der på bunden

Utterslev Mose og Fæstningskanalen er uden tvivl to flotte rekreative områder, de fleste af os har gået en tur ved eller på en eller anden måde kender. Ligeså smukt som de ser ud på overfladen, ligeså grimt er der på bunden.

Igennem snart 100 år er der blevet udledt fosforholdigt kloakvand fra bl.a. fra U11 som er et spildevandsoverløb fra Gladsaxe og ud i Fæstningskanalen, der løber videre ud i mosen og via rør, kanaler og tunneler ender i søerne i København.

Der ligger rundt regnet 20.000 m3 slam imellem Åkandevej og Frederikssundsvej, der ad flere omgange siden 2017 er forsøgt oprenset med en slamsuger. Slamsugeren står snart stille fordi pengene er sluppet op. Slammet pumpes i en række containere, hvor det bundfældes og herefter transporteres til Nordhavnen, hvor det deponeres.

Vil vi have et godt og sundt vandmiljø ikke bare omkring Utterslev Mose og Fæstningskanalen men i hele taget i det københavnske vandsystem, må politikerne på Københavns Rådhus forholde sig til det budgetnotat bestilt af Venstre, hvori det fremgår at der mangler 4,5 mio. kr. for at slamsugeren kan færdiggøre sit arbejde. Bliver der ikke tilført 4,5 millioner kroner, kuldsejler projektet og det vil være væsentligt dyrere at starte igen da det ikke kun er slamsugeren, der skal i gang, der skal opsættes containere til bundfældning, lægges omkring 2 km rør til og fra containere/slamsugeren, der igen fører vandet tilbage til mosen, opsættes pumper mm.

Samtidigt kan vi bede Gladsaxe om at få styr på deres udledning af spildevand igennem U11, for hvem vil ikke have en sund natur?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top