Flere skal på erhvervsuddannelse
Elev-COLOURBOX24016499-scaled-e1615543150554.jpg

student with instructor repairing a car during apprenticeship

colourbox
Målet er at næsten dobbelt så mange skal starte direkte på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget på Københavns Rådhus har drøftet de såkaldte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne, som er de uddannelser, man kan starte på efter 9. og 10. klasse.

Det er en national målsætning, at mindst 30 procent søger om optagelse på en erhvervsuddannelse, mens man i København har et mål om at 20 procent søger en erhvervsuddannelse, at 75 procent søger en gymnasial uddannelse samt at 5 procent søger øvrige uddannelser.

I dag er søgemønstret i København Kommune (2020) således:
Erhvervsuddannelse: 11,4 pct.
Gymnasiale udd.: 80,4 pct.
Øvrige udd.: 5 pct.

Hvis måltallet skal indfries, er der således er et særligt behov for at løfte søgningen til erhvervsuddannelserne, og Børne- og Ungdomsforvaltningen i København skal derfor nu i gang med at udarbejde en revideret model for overgangen til ungdomsuddannelserne. Det forventes, at politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget kan behandle forslag til en ny model allerede inden sommerferien.

Udskyder uddannelsesvalg

Forvaltningen har gennemført en vidensafdækning omkring uddannelsesvalg efter folkeskolen i forsøg på at forklare hvorfor relativt få søger en erhvervsuddannelse. Årsagen angives blandt andet at være, at en del unge er i tvivl om uddannelsesvalg og mangler hjælp til afklaring, samt at unge fravælger erhvervsuddannelserne grundet manglende viden og vælger gymnasiet for at udskyde uddannelsesvalg.

Endvidere angives, at de unge ikkefår tilfredsstillende udbytte af brobygning og introduktionskurser, der afholdes i samarbejde mellem folkeskolen og uddannelsesinstitutionerne. Endelig peges på, at forældrene har (for) stor betydning for valget af uddannelse.

Eleverne i 9. klasse skal søge optagelse på en ungdomsuddannelse den 1. marts, dog er det på nogen områder rykket i år på grund af corona. For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal eleven have mindst karakteren 02 i dansk og matematik samt have bestået Folkeskolens Afgangsprøve, Elever, der søger optagelse på en gymnasial uddannelse, skal have mindst 5 i karaktergennemsnit samt også have bestået Folkeskolens Afgangsprøve. Det gælder for alle, at de af skolen bliver erklæret uddannelsesparate i forhold til det, eleven søger.

For at bestå Folkeskolens Afgangsprøve kræves mindst 02 i gennemsnit.

Elevernes valg i 9. klasse i 2020

                             Erhvervsudd.      Gymnasiale udd.      10. kl.
Bellahøj Skole      5                           39                             43
Brønshøj Skole    0                           19                             26
Husum Skole       0                             9                             12
Korsager Skole  10                           14                             15
Tingbjerg Skole   3                           16                              8

10. klasse dækker også 49 elever på efterskole

Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030

Ny fremskrivning af det danske arbejdsmarked fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der vil være en betydelig mangel på faglærte i 2030. Samtidig vil der være et overskud af ufaglærte og akademikere. Det kan begrænse virksomhedernes udviklingsmuligheder og samfundets samlede vækst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top