Et tilbud, du ikke kan sige nej til
Bellahoej-01-41-18.jpg
Beboerne i AKB på Bellahøj sagde nej til huslejestigning på 78,44 procent

Helt tilbage i 2012 stemte beboerne i de 261 boliger i boligselskabet AKB´s højhuse på Bellahøj ja til en helhedsplan og en låneansøgning til Landsbyggefonden i forbindelse renovering af husene med berammede udgifter på 223 mio. kr. Det fremgår af oplysninger fra AKB til beboerne.

Siden har blandt andet en fredningsproces og yderligere undersøgelser betydet, at beboerne er blevet præsenteret for en ny helhedsplan, der også indeholder genhusning af beboerne, mens byggearbejderne udføres i lejlighederne samt nye køkkener. Samtidig er prisen steget, så de samlede udgifter til byggearbejder nu udgør 532 mio. kr.

Den nye helhedsplan har været til urafstemning blandt beboerne i januar. Beboerne fik et tilbud, de næppe kunne sige nej til.
I stemmematerialet fremgår det, at hvis man stemmer ja, vil det medføre en huslejestigning på 19,5 procent. Hvis man stemmer nej betyder det ad åre en huslejestigning op til 78,44 procent. Samtidig var illustrationen til et ja et smukt billede af et højhus og de grønne områder, mens illustrationen til et nej var et skur, en brugt båd samt påskriften ”Klondyke”

Ikke overraskende var der stort flertal for ja. 205 stemte ja og kun 16 stemte nej. Da hver bolig har 2 stemmer, var det kun 43 procent af beboerne, der stemte.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Almene Boliger, oplyser, at helhedsplanen skal godkendes på et møde i Borgerrepræsentationen, hvilket skønnes at ske i løbet af foråret.

Bellahøjhusene blev bygget i starten af 1950-erne på et tidligere område med kolonihaver.
Der er fire boligselskaber på Bellahøj: AKB, AAB, fsb og SAB.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top