Lokalt forslag om Brønshøj Kirkemose
Kirkemosen-bro-01-08-21-e1614066653661.jpg

Initiativtagerne til idéen om en natursti i Kirkemosen, Ole Vendt og Jørgen Fink, der begge bor i nærheden af Kirkemosen i Brønshøj. Foto: Kaj Bonne

Ole Vendt og Jørgen Fink, der begge bor i nærheden af Kirkemosen i Brønshøj, har udarbejdet et forslag om at gøre området omkring Kirkemosen mere tilgængeligt og attraktivt. Forslaget består af etablering af en 40 meter lang træsti med en lav bro over mosens afløbskanal i mosens nordlige del samt anlæg af stier, så man kan færdes rundt om Kirkemosen uden at skulle op ad en stejl skråning til Hareskovvejen

En gruppe lokale borgere har taget initiativ til at gøre Kirkemosen mere attraktiv, så man kan gå rundt om mosen. Det passer fint med Udviklingsplanen for Utterslev Mose m.m.

– Kirkemosen er et rekreativt område til stor glæde for os beboere, og det er dejligt at gå hele turen rundt, særligt efter at rørskoven er ryddet på mosens vestlige side. Det er bare uheldigt, at hvis man vil gå hele rundt om mosen, skal man op ad en stejl skråning til Hareskovvejen, og det er næsten umuligt med fx barnevogn eller rollator, fortæller Jørgen Fink, der er en af initiativtagerne til forslaget.

– Vores forslag er delt op i to etaper. Som første etape foreslår vi, at der etableres en 40 meter lang let slyngende træsti og bro over kanalen og vådområdet på mosens vestside og med forbindelse til de eksisterende stier i form af trampestier. Anden etape indeholder på længere sigt muligheden for at trampestierne ændres til egentlige grusstier samt, at der foretages en udvidelse/etablering af et beplantet bælte mellem den nyetablerede sti og trafikken og støjen fra Hareskovvejen, siger Ole Vendt, der også står bag forslaget.

– Der er desuden oprettet en facebookgruppe: ”Kirkemosen i Brønshøj”, Hvor det er tanken at samle information om området samt udveksle synspunkter og meddelelser vedrørende aktiviteter i Kirkemosen, tilføjer han.

Visualisering af broen i Kirkemose. Den nordlige del af Kirkemosen med den foreslåede bro indtegnet. Dronebillede: Dennis Bodal

Behandles i Lokaludvalget på torsdag

Forslagene omkring Kirkemosen behandles i Brønshøj-Husum Lokaludvalg på mødet på torsdag, og det forventes, at Lokaludvalget støtter de fremsatte forslag. Lokaludvalgets sekretariat har allerede udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, at projektet er i overensstemmelse med både Udviklingsplanen for Utterslev Mose m.m. samt med Helhedsplanen for Utterslev Mose.

I Udviklingsplanen er det direkte nævnt, at målsætningen er, at der etableres en natursti langs Kirkemosens vestlige og nordlige bred, herunder en bro over den rende der leder vandet fra Kirkemosen videre til Utterslev Mose.
Med opbakningen fra Lokaludvalget kan næste skridt være, at der politisk bliver bestilt et budgetnotat, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen skal foretage en nærmere beskrivelse af projektet og indhente nødvendige tilladelser fra bl.a. fredningsmyndighederne.

Kirkemosen blev erhvervet af Københavns Kommune i 1933 og blev fredet i 2000. Mosen har et samlet areal på ca. 40.000 kvadratmeter, hvoraf det åbne vandspejl udgør ca. 28.000 kvadratmeter. Middeldybden er anslået til 1,0 m mens maksimaldybden er lidt over 2,0 m. Søen får vand fra nedbør samt fra drænrør og to grøfter, og afvander via en 300 m lang kanal til Utterslev Moses midterste bassin.

Det skønnes, at træstien med bro vil koste omkring 200.000 kr.

1 kommentar om “Lokalt forslag om Brønshøj Kirkemose”

  1. Hans siger:

    Fint forslag, men prisen holder ikke.
    Hvis kommunen skal anlægge broen, så skal der også etableres stier på begge af broen, og så bliver det væsentligt dyrere. Det kunne så også være et godt forslag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top