København vil gøre idræt til svaret på store udfordringer
Motion-COLOURBOX34157788-scaled.jpg

selective focus of old bearded man with football ball and friends behind on field

Foto: Colourbox
Ny samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune, DGI og DIF skal gøre København til verdens mest aktive storby. Blandt andet ved at få flere udsatte, sårbare og ældre københavnere ind i de fællesskaber, der opstår, når man dyrker idræt

Flere idrætsfaciliteter, hvor københavnerne kan mødes og være fysisk aktive sammen på tværs af alder og kultur. Økonomisk hjælp til at betale kontingent i den lokale idrætsforening for udsatte voksne. Et styrket samarbejde mellem frivillige, foreninger og boligselskaber, så beboerne i udsatte byområder nemmere kan blive en del foreningslivet.

Det er nogle af de muligheder, som Københavns Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i den nye samarbejdsaftale ”Verdensby i bevægelse” er blevet enige om at undersøge frem mod 2023. Målet er en ”Fremtidens storby”, der skal indbyde til idræt og aktivitet, og være et internationalt fyrtårn på området.

Overborgmester Lars Weiss glæder sig derfor over aftalen og ser den samtidig som en vigtig brik i arbejdet med at løse en række større samfundsudfordringer:

– Idrætten og foreningslivet er en del af det kit, som binder os sammen på tværs af kultur og social baggrund. Her overvinder vi i fællesskab mange af de udfordringer, vi som samfund står overfor – fx ensomhed, ulighed i sundhed og fejlslagen integration. Denne aftale baner vej for, at endnu flere københavnere kan blive en del af fællesskabet, siger overborgmesteren

Bred opbakning

Formand i DGI, Charlotte Bach Thomassen påpeger, at det er historisk aftale og den første af sin slags mellem landets hovedstad og idrættens organisationer:

– Det er afgørende for sundheden og sammenhængskraften i byen, at vi tænker idræt og bevægelse ind som en integreret del af byens rum. Vi er klar til at spille en større samfundsrolle, hvor alle får mulighed for at være med i lokale fællesskaber. I udsatte boligområder og, når der bliver udviklet nye bydele, som man for eksempel Nordhavn, siger Charlotte Bach Thomassen.

Aftalen vækker ligeledes glæde hos formand i DIF, Niels Nygaard, der fremhæver, at ambitionen er at gøre København til et internationalt fyrtårn for andre storbyer, når det kommer til bevægelse.

Med aftalen vil man samtidig sikre, at faciliteter, der udnytter byens rum på nye, smarte måder, og dermed giver plads til aktivitet i takt med befolkningsudviklingen. Det kan være fx 11-mandsbaner i nye byudviklingsområder eller udendørs træningsredskaber i den lokale park. Idrættens organisationer og lokale foreninger vil fremover også blive involveret mere i arbejdet med at skabe liv og aktivitet i nye byområder.

Også de københavnske fagborgmestre er glade for aftalen. – Jeg er rigtig glad for, at vi med aftalen giver socialt udsatte københavnere bedre muligheder for at blive en del af idrætslivet. Jeg tror på, at det kan få flere ind i nogle stærke fællesskaber, der kan styrke selvværdet hos den enkelte og modvirke den ensomhed, som mange kæmper med, siger socialborgmester Mia Nyegaard.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling siger i en kommentar, at aftalen en god nyhed for byens ældre borgere, og at det har stor betydning for ældres sundhed og livskvalitet, at de kan holde sig aktive, indgå i sociale fællesskaber og klare sig selv længst muligt.

– Et fysisk aktivt liv er vigtigt for såvel store som små, og jeg er som børne- og ungdomsborgmester især optaget af, at byens børn og unge får mulighed for at indgå i lokalt forankrede idræts- og bevægelsesfælleskaber. Derfor er jeg meget glad for den nye aftale, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

Samarbejdsaftalen omfatter alle kommunens syv forvaltninger og vil løbe frem til 2024.

Aftalen indeholder bl.a. følgende indsatsområder:
Byudvikling og social bæredygtighed
Flere aktive københavnere
Øget samarbejde mellem kommunale institutioner og civilsamfund

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top