– Kirken skal være en del af lokalsamfundet
Sogneraadsformand-03-05-21.jpg

sognerådsformand Kirsten Lund Larsen. Foto: Kaj Bonne

Kirsten Lund Larsen er ny formand for menighedsrådet ved Brønshøj Kirke og vil bruge sin erfaring fra et spændende arbejdsliv

Kirsten Lund Larsen afløste efter sidste valg til menighedsrådet Flemming Dalgaard som formand for menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, der består af 10 valgte samt kirkens præster og en repræsentant for de øvrige syv medarbejdere ved kirken.

-De vigtigste opgaver for menighedsrådet er at sørge for at både det administrative og det kirkelige arbejde i og omkring kirken, samt skabe gode rammer for medarbejdere og de mange forskellige aktiviteter og det liv, der knytter sig til kirken. Endvidere skal vi forvalte de midler, kirken har til rådighed, fortæller Kirsten Lund Larsen.

Kirsten Lund Larsen blev første gang valgt ind i menighedsrådet i 2004 og har i tre perioder været næstformand i kirken, der blev grundlagt af biskop Absalon i 1100-tallet og er Københavns ældste bygning. I 2019 blev et nyt og alsidigt sognehus indviet mod Brønshøj Torv til afløsning af det tidligere sognehus på Præstegårds Allé.

Kirken er ånd, tro og eftertænksomhed

– Jeg synes, det er en spændende tid vi går i møde, når coronaen har sluppet sit tag. Jeg vil gerne være med til, at vi får meget mere gang i Sognehuset og alle de aktiviteter og muligheder, som huset tilbyder. Borgerne skal i stor udstrækning kunne se og bruge Sognehuset, og vi vil gerne, at både Brønshøj Kirke og Sognehuset skal være en del af den kulturakse, der ser ud til at komme omkring Brønshøj Torv med blandt andet bibliotek med borgerservice, kulturhus, Rytterskolen og de grønne områder, siger Kirsten Lund Larsen.

– Vi skal være en synlig og aktiv del af lokalsamfundet og række ud til folk i Brønshøj.  Kirke er ånd og tro og eftertænksomhed, og derfor er det vigtigt for os at understrege, at kirken er åben, også her i corona-tiden. Man kan f.eks. komme i skumringstimen fra kl. 16-17 og sætte sig og have en rolig stund i det smukke gamle kirkerum.
Der er allerede mange, der har tilknytning til kirken, bl.a. gennem kulturelle aktiviteter, som giver rum til refleksion og rører os som mennesker. Fx kan musikken noget særligt med sit eget sprog, og i Brønshøj Kirke udføres et kæmpearbejde med store børne- og pigekor, og med klassisk og rytmisk musik. Vi har en også en meget stor FDF-kreds med 270 medlemmer, og det er også noget, der bidrager til fællesskab og fortrolighed med kirken, fortsætter Kirsten Lund Larsen.

Fra Skive via Afrika til Brønshøj

– Jeg vil også gerne kunne gøre brug af det, jeg har lært og erfaret gennem mit arbejdsliv, som falder godt i tråd med kirkens arbejde i bred forstand. Det er spændende, når flere faggrupper skal arbejde sammen – hvilket også giver nye muligheder for udvikling og udfoldelse, tilføjer Kirsten Lund Larsen.

Kirsten Lund Larsen er uddannet journalist fra Skive Folkeblad, blev freelance journalist i Kenya og senere mangeårig medarbejder i Folkekirkens Nødhjælp, blandt andet som udstationeret i Zimbabwe i Afrika.

Hun var gennem 9 år formand for bestyrelsen i Folkekirkens Nødhjælp og har været generalsekretær i KFUM og KFUK samt national chef i Red Barnet. Mens arbejdet i Red Barnet rettede sig mod børns rettigheder og udsatte børn, også i Danmark, var arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp målrettet nødhjælp og mere traditionel støtte til udviklingslande.
Ved hjemkomsten fra Afrika i 1994 bosatte hun sig med sin familie i Brønshøj – tæt på Brønshøj Kirke.

Et holdbart løft

I relation til at Kirsten Lund Larsen har arbejdet i mange år med nødhjælp og støtte til udviklingslande, har Brønshøj-Husum Avis spurgt hende, om hvilke forhold hun mener, kan medvirke til at give de såkaldte udviklingslande et holdbart løft.

– Der er en lang række forhold, der har indflydelse på udviklingen i disse lande. De skal have rimelige handelsforhold, så de kan afsætte deres varer til en fornuftig pris, og de skal selv have rådighed over de resurser, der er i landet. En anden vigtig ting er uddannelse på alle niveauer, og at samfundene har et socialt sikkerhedsnet, der skaber tryghed, siger Kirsten Lund Larsen.

– For at sikre stabiliteten og en retfærdig fordeling må der være demokratiske forhold, og der må også være en stærkere struktur og organisering i samfundet, fx uafhængige domstole og frie fagforeninger, slutter Kirsten Lund Larsen.

Den samlede danske udviklingsbistand udgjorde i 2019 16, 8 mia. kr. eller 0,71 procent af bruttonationalproduktet – det laveste i mange år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top