Udvidelse af cykelstier og mere lys
cykelsti.jpg
En 1,8 km lang strækning af supercykelstien Farumruten skal forbedres. Bredere cykelsti, mere lys og sikring mod oversvømmelser skal få endnu flere til at træde i pedalerne

Mandag aften vedtog Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus et projektforslag om, at den såkaldte supercykelsti på en 1,8 km lang strækning skal gøres bredere og udstyres med lys.

Der er lagt op tilat  cykelstien udvides til fire meter, som er standarden for supercykelstier, fra Mosesvinget i Brønshøj-Husum til kommunegrænsen mod Gladsaxe. Samtidig hæves 120 meter af cykelstien med 35 centimer for at imødekomme udfordringerne med oversvømmelser.

– Supercykelstierne er en gennemført succes. De bliver brugt flittigt hver eneste dag, og det er godt for folkesundheden og klimaet. Vi ved, at når vi forbedrer ruterne og gør dem endnu mere sikre og tilgængelige med fx belysning, så stiger antallet af daglige brugere. Jeg håber, at det vil anspore endnu flere til at tage cyklen til og fra arbejde i stedet for at sidde i kø på motorvejen, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Støtte fra Lokaludvalget

Farumruten forbinder København og Farum gennem naturskønne områder. Den slanger sig blandt andet gennem Utterslev Mose og Nørreskoven ved Furesø.

Københavns Kommune har prioriteret at bevare rutens grønne udtryk, og efter en analyse er det lykkedes at sikre bevarelse af 170 træer langs ruten. Kun ni træer må fældes for at skabe plads til de forbedrende tiltag.

– Vi undgår ikke at fælde træer, når vi udvider Farumruten, men det er vigtigt for os, at projektet bliver etableret med størst muligt hensyn til naturen. Og helt i overensstemmelse med kommunens træpolitik bliver der plantet nye træer som erstatning for dem, vi trods alt fælder, siger Ninna Hedeager Olsen.

– Vi har fået meget positive tilbagemeldinger på projektet fra blandt andre Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Det fortæller mig, at vi gør noget rigtigt for området, som vil blive en gevinst for mange lokale borgere, tilføjer Ninna Hedeager Olsen.

Inden arbejdet starter, skal der indhentes en dispensation fra Fredningsnævnet. Dispensationen forventes at blive givet i løbet af foråret.

• Projektet på Farumruten drejer sig specifikt om en strækning på 1,8 kilometer fra Mosesvinget i Brønshøj-Husum til kommunegrænsen mod Gladsaxe.
• De eksisterende dobbeltrettede cykelstier udvides med 0,5-1,5 meter, så de bliver knap fire meter bredde.
• Der etableres belysning på strækningen. Lamperne koncentrerer belysningen mod cykelstien for at minimere lyspåvirkning på planter og dyr.

1 kommentar om “Udvidelse af cykelstier og mere lys”

  1. Jacob Vind siger:

    Lyder godt, men hvad med gangstien på indersiden af stykket de sidste 500 m op mod kommunegrænsen. Den gangsti der er lige ud for den nye hestefold.. Den er allerede oversvømmet det meste af vinterhalvåret og vil blive det i endnu højere grad hvis cykelstien hæves?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top