Partnerskab skal løfte trygheden i Tingbjerg-Husum
Kobbelvaenget-01-46-19-e1611052082418.jpg

Kobbelvænget i Voldparken. Områder blev bebygget mellem 1945 og 1951. Foto: Kaj Bonne

Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab sætter i løbet af det nye år og frem mod 2025 gang i en række nye aktiviteter, hvoraf flere er målrettet områdets børn og unge. Målet er at øge trygheden og forebygge kriminalitet i lokalområdet

Lokale juniorbetjente som rollemodeller for andre unge i området. En målrettet indsats for at hjælpe flere lokale unge med at finde et lommepenge- og fritidsjob. Bedre belysning og udsmykning af hegnet omkring byggepladsen ved Store Torv.
Det er nogle af tiltagene i en ny tryghedsplan, der frem mod 2025 skal sikre en positiv udvikling med flere trygge beboere og faldende kriminalitet for alvor får bidt sig fast i Tingbjerg-Husum.

Bag planen står Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP og boligorganisationerne i lokalområdet. Den tætte koordination på tværs af sektorer og de lokale indsatser er afgørende, hvis den positive udvikling skal rodfæste sig i området, mener overborgmester Lars Weiss.

Gadelandet i Husum – bygget i 1994. Foto: Kaj Bonne

Mere skub i udviklingen

– Det er hjerteblod for mig, at alle københavnere kan føle sig trygge i deres nabolag – uanset om man bor i en dyr ejerlejlighed eller i et alment boligområde. Heldigvis går det den rigtige vej i Tingbjerg-Husum, hvor flere føler sig trygge og langt færre bliver udsat for kriminalitet. Men vi skal have sat endnu mere skub i den positive udvikling. Her gør lokale indsatser som Tryghedspartnerskabet en kæmpe forskel, siger overborgmesteren.

Politikerne på Københavns Rådhus blev som en del af budgettet for 2021 enige om at forlænge bevillingen for Tryghedspartnerskabet, der har eksisteret siden 2010, så den nu løber til og med 2024. Dermed tager partnerskabet nu hul på en ny fireårig periode og sætter samtidig gang i udrulningen af ny tryghedsplan for området.

Planen er en kombination af helt nye aktiviteter og en fortsættelse af igangværende tiltag. Konkret tæller planen aktiviteter som fx et nyt kriminalpræventivt forløb, Juniorbetjent, som tidligere har været gennemført med succes i Folehaven. Her får deltagerne sat ansigt på de lokale betjente og gadeplansmedarbejdere.

Desuden styrker tryghedsplanen indsatsen for at få lokale børn og unge i lommepenge- og fritidsjob, da man fra forskningen ved, at det giver de unge et bedre afsæt i uddannelsessystemet. Ligeledes vil der blive opsat bedre belysning ved områdets mange byggepladser, der ellers kan virke øde og utrygge.

Tingbjerg – opført over en 15-årig periode fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen af 1970’erne. Nu udbygges området betydeligt med nye boliger, plejehjem og butikker. Foto: Kaj Bonne

Der er afsat 7,7 mio. kr. til Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab i perioden 2021-2024.

Partnerskabet dækker bydelen Tingbjerg/Utterslevhuse og Voldparken og Gadelandet i Husum. Området er desuden blevet udvidet til at omfatte boligafdelingerne Skolevangen 1 og 2.

Fakta om tryghed i partnerskabsområdet:

Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2020 viser at:
• Andelen af utrygge i partnerskabsområdet er faldet fra 22 % i 2014 til 16 % i 2020.
• Andelen af utrygge københavnere i partnerskabsområdet er i 2020 højere end gennemsnittet for Brønshøj-Husum (13 %) og hele byen (9 %).
• Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne er faldet fra 35 % 2014 til 28 % i 2020.
• Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne i partnerskabsområdet er i 2020 højere end gennemsnittet for Brønshøj-Husum (23 %) og hele byen (15 %).
• I 2019 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 229 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 20,4 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket er det laveste anmeldelsesniveau i perioden 2009-2019. Det er også lavere end gennemsnittet for hele København.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top