Bellahøj IF bygger bro til det lokale foreningsliv 
holdsamling-bellahoej-if-e1610959941319.png
Idrætsforeingen på Bellahøj Skoler bygger bro til foreningslivet og udvikler børnenes motorik, så det bliver lettere at gå i skole

Man siger at Danmark er et foreningsland. Da Grundloven blev vedtaget i 1849 var den en katalysator for mange foreningsdannelser fordi man før grundloven skulle have alle typer forsamlinger godkendt. 

I dag er der knap 101.000 frivillige organisationer, oplyser Center for frivilligt socialt arbejde, som skaber møder mellem mennesker og fællesskab på tværs af alle andre livsvilkår. 

I følge Bellahøj er det at være en del af en forening, at være i en arena hvor du kan få lov til at opleve et idrætsfællesskab, mestring indenfor en given aktivitet og herigennem individuelle og fælles succesoplevelser.
– Mange børn og unge oplever positive effekter ved at være en del af en forening. Både at blive mødt af nye voksne, nye rollemodeller og prøve at optræde i en ny arena end kun skolen, forklarer Idræts- og bevægelseskonsulent på Bellahøj og frivillig leder af Bellahøj IF, Tanja Agergaard og fortsætter: 

– Foreningslivet kan noget som skolen ikke kan. Det er et frivilligt tilbud, hvor alle børn og unge kommer af en lyst og drive for sporten. 

Samtidigt er der stærke indikationer på at bevægelse er godt for indlæringsmulighederne og det baserer mange undervisningstimer og tiltag sig på. 

Det som man kan koge det ned til er, at på Bellahøj arbejder vi med elevernes skoleparathed. Vi kunne se, at ved at stifte Bellahøj Idrætsforening kunne vi give dem en mulighed for at styrke deres motoriske forudsætninger og vi kunne være et springbræt til foreningslivet, siger Tanja Agergaard som er primus motor for Bellahøj IF der blev skabt i samarbejder mellem DGI og Bellahøj Skole. Foreningen holder til i skolens nye multisal og medlemmerne skal gå på Bellahøj Skole. 

Tanja Agergaard. Foto: Kaj Bonne

 

Baggrunden 

Vidensråd for Forebyggelse skriver i hovedkonklusionerne i rapporten “Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen” fra 2016 at  

“Der er stærk evidens for, at fysisk træning, der styrker kredsløb og/eller stofskifte, har positive effekter på sundhed og trivsel. Der er endvidere evidens for, at fysisk træning styrker faglig præstation, omend der ikke findes skolebaserede fysiske træningsstudier. Nogle studier viser, at fysisk træning, der styrker motorikken, har positiv effekt på den faglige præstation.”

Siden har Dansk Skoleidræt fundet i international forskning at “Regelmæssigt fysisk aktive elever klarer sig bedre i kognitive tests end inaktive. Endvidere er det påvist, at motion kan medføre positive kognitive forandringer samt forbedre hjernens strukturelle forbindelser og plasticitet. Fysisk aktivitetsniveau og grundmotorik, har således betydning for faglige færdigheder, koncentration og hukommelse, og det ser ud til, at regelmæssig fysisk aktivitet kan være vigtigere for hjernens funktionalitet end en lav kropsvægt (BMI).

Det er med denne viden og erfaring at Bellahøj IF startede. 

Aktiviteterne er mindre konkurrenceprægede og mere fokuserede på at styrke et positivt børnefællesskab og give eleverne mulighed for at udvikle og styrke deres idræts- og kropslige kompetencer, som foreningen skriver selv. 

Derudover er foreningens formål at give eleverne mulighed for at få kendskab til foreningslivet i nærområdet på en tryg og sikker måde. 

 

Succesfuld forening

Idrætsforeningen er en succes og medlemstallet stryger opad med sine pt 100+ medlemmer hvilket svarer til op mod halvdelen af alle elever i indskolingen som foreningen primært, men ikke kun, orienterer sig mod. 

En vigtig pointe i Bellahøj IFs arbejde er, at de børn som er medlem ikke går til en bestemt aktivitet, fordi de i så fald skal gå hos en dedikeret klub.
I stedet gør man børnene parate til at komme videre ud i foreningsverdenen. 

– Målet er, at de går her i Bellahøj IF i 6 måneder, ét år eller måske to, forklarer Tanja Agergaard. 

Det er også en vigtig pointe som foreningens samarbejdspartnere skal forstå, hvilket Tanja Agergaard fremhæver BK Union til at gøre. 

– Vores fodboldtræner Ian fra BK Union er dygtig til at forstå, at det er ikke fodbold de går til hos Bellahøj IF men leg med bold. De leger lige så meget med floorballstave eller ærteposer for at arbejde med balance, som de spiller fodbold siger hun. 

I øjeblikket har idrætsforeningen to fodboldhold og har måtte udvide med et tredje gymnastikhold. 

– De elsker, at det er struktureret og organiseret og rammesat. Det er ikke stikbold, hvor der er flyvende bolde overalt og kaos. Der er børn som ikke kan navigere i kaoslege og derfor vil de ikke være med, selvom det ville være godt for dem, forklarer Tanja Agergaard.
Derfor øver foreningen langsomt de kompetencer op, som kan skabe positive oplevelser med at bevæge sig og deltage. 

– Vi går udelukkende efter succesoplevelser for børnene, siger hun. 

 

For alle aldergrupper

Ved sin sammenhæng og understøttelse fra SFO´en på Bellahøj skole, er det naturligt børnene i indskolingen der er en del af projektet. Tanja Agergaard ønsker at klubben også får gang i børnene på mellemtrinnet. 

– Der er mange af dem som ikke går i klub. Netop i de år hvor kroppen udvikler sig, har de brug for motion, siger hun. 

Der er allerede elever fra udskolingen som er engageret i idrætsforeningen. Udover de a-trænere som er ansat, er der også ansat elever fra niende. 

Og der er flere gevinster ved at lade de store få jobbet som trænere i foreningen for de mindre. 

– Det giver en god dynamik på skolen med store-lille relationer, siger hun. 

Jobbet som træner er lønnet og det er vigtigt fordi det er et arbejde som man forpligter sig til med alt hvad det indebærer at forventninger til deltagelse og forberedelse samt gennemførelse. 

Eleverne har skulle skrive en ansøgning til jobbet og får udover jobbet også en positiv ting til cv´et. 

– Det giver noget ansvarsbevidsthed.. Vi lever i en zapperkultur, hvor de unge kan komme i tvivl om hvem der regner med dem. Men her er de forpligtiget til at komme hver gang til tiden og være forberedte. De skal kunne bære at være gode rollemodeller på skolen også, være imødekommende, struktureret og tale med folk. Hvis jeg stod med to ansøgninger fra to unge mennesker, ville jeg da vælge vedkommende som havde været ungdomstræner, siger Tanja Agergaard.

Der er mange måder at lege og spille med en bold på. Foto: Tanja Agergaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top