Røgen ud af boligområderne
Debat_web.png
Skorstensfejermester Henrik B. Jensen, kritiserer i Brønshøj-Husum Avis d. 18. nov. at sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling ønsker renere luft i vores stille villaområder og derfor opfordrer københavnerne til ikke at bruge deres brændeovne.

Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver ved Rådet for Grøn Omstilling og villaejer i Brønshøj

Skorstensfejermester Henrik B. Jensen, kritiserer i Brønshøj-Husum Avis d. 18. nov. at sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling ønsker renere luft i vores stille villaområder og derfor opfordrer københavnerne til ikke at bruge deres brændeovne.

Det er selvfølgelig ikke overraskende, at den lokale skorstensfejermester er imod oplysning, der kan få københavnerne til at droppe brændeovnene. Det giver associationer til tobaksindustrien, der i sin tid kæmpede imod rygestop-kampagner og oplysning om helbredsskader af tobaksrøg.

Jeg sidder i kommunens ekspertgruppe af landets førende luftforurenings- og sundhedseksperter. Ekspertgruppen har anbefalet, at få brænderøgen ud af boligområderne. Ligesom vi har anbefalet en række tiltag til at reducere forureningen fra vejtrafikken og andre forureningskilder.

Landets førende eksperter fra DCE ved Aarhus Universitet har lavet en detaljeret opgørelse over luftforureningen fra Københavns forureningskilder og tilknyttede helbredsskader. En gennemsnitlig brændeovn i byen koster samfundet ca. 15.000 kr årligt i helbredsskader. Skader og omkostninger, der betales af naboerne og samfundet. Det går simpelthen ikke. Vi kan ikke lade brænderøg gøre folk alvorligt syge.

Skorstenen kan betragtes som husets cigaret. Den ryger og naboerne udsættes for helbredsskadelig røg, der øger deres risiko for at blive syge. Ligeledes kan brændeovne forurene luften inde i huset, så også familien med brændeovne udsættes for kræftfremkaldende og helbredsskadelig røg.

Nye brændeovne og korrekt fyring løser desværre slet ikke problemet. Ligesom der ikke eksisterer effektiv røggasrensning til brændeovne.

Både brændeovnene og vejtrafikken i København forurener. Men brændeovne er helt overflødige som varmekilde, mens vejtrafikken er nødvendig for, at vores nuværende samfund fungerer. Derfor er det fornuftigt at få røgen ud af vores boligområder nu. Man skal også kunne stille barnevognen ud i haven i vinterhalvåret uden frygt for at naboen fylder barnets lunger med skadelig røg.

2 kommentarer om “Røgen ud af boligområderne”

 1. Martin Holm Andersen siger:

  Så har vi igen udtagelser fra Kåre Press Kristensen, hvor han mod bedre vidne, igen forsøger at manipulere borgerne, med sine dommedags profetier, om at brændeovne er den mest skadelige forureningskilde vi har.
  Dette er ikke korrekt, hvilket KPK godt ved. Hvis KPK mener han har ret, burde han komme med nogle valide undersøgelser, der bygger på forsøg i den virkelige verden, og ikke på de modelberegninger han til stadighed bruger som reference.
  Alle ved, at resultatet af modelberegninger afhænger af hvad der lægges til grund for disse modeller, det der bruges passer ikke til virkeligheden. Nye beregninger ud fra det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering i København, viser at NOx- og partikelforureningen kun udgør 22-23 pct. af det hidtil antaget. Resultaterne viser, at emissionerne fra individuel opvarmning i København – inklusive olie- og naturgasfyre – er 77 procent mindre for kvælstofoxider og 78 procent mindre for partikler end en tidligere beregning fra 2010.
  Samtidigt er det direkte underlødigt at sammenlign tobaksrøg, bilos og brændeovnsrøg, af den simple grund, de ikke indeholder de samme skadelige partikler. Alt dette ved KPK godt, alligevel bliver han ved med at fremture med sine dommedags profetier, og stille borgerne i udsigt, at hvis brændeovne bliver fjernet er meget opnået. Som medlem af kommunens ekspertgruppe af landets førende luftforurenings- og sundhedseksperter, ved han godt at dette korstog ikke er korrekt. Selv om alle brændeovne blev fjernet i morgen, vil der stadig være 97 % luftforurening tilbage.

 2. Michael Svendsen siger:

  Taj til Brønshøj-Husum Avis for at bringe nyheden og lokale indlæg i debatten om brændeovne og tage den ud af Facebook-grupper.
  @Martin Holm Andersen: Har du nogle referencer på disse nye beregninger og udsagn? Altså selvsamme argument, som du fremturer mod skribentens “dommedagsprofetier”, som nok mildt sagt er en heftig retorik.
  Jeg tror i bund og grund det handler om almindelige borgeres sundhed og om oplysning til borgere om brændeovnes skadevirkninger i lokslmiljøet som et unødvendigt overflødighedshorn, der nok føles som en menneskeret i hyggens hjemland, men ikke bør hører hjemme i det 21. århundredes varmeforsyningsinfrastruktur, der gerne skulle basere sig på noget mere grønt bæredygtigt og effektivt som fx fjernvarmen, som alle i Brønshøj i forvejen har og ikke stenalderen foretrukne varmekilde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top