Nyt Ældreråd i København
aeldre-scaled-e1608551045743.jpg

Ældrerådet er klar fra årsskiftet. Foto: Colourbox

Det nyvalgte Ældreråd er klar til at tage fat på arbejdet fra 1. januar

Ældrerådet i København arbejder for alle københavnere over 60 år, og de nyvalgte medlemmer mødtes for første gang i sidste uge, hvor rådet konstituerede sig og valgte formandskab. Kirsten Nissen blev genvalgt som formand og Pia Weise Pedersen blev valgt som ny næstformand.

– Ældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for os politikere i kommunen. Rådet spiller en væsentlig rolle i at bringe ældrepolitiske vinkler i spil, og giver værdifuld input og sparring, når vi politikere udvikler fremtidens ældrepolitik i København. Ikke mindst nu, hvor corona presser samfundet, og særligt ældre rammes hårdt, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Københavns Ældreråd har bl.a. årlige fællesmøder med flere af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor rådet sætter særlige temaer på dagsordenen, f.eks. ældres sundhed og trivsel, tilgængelighed og seniorbofællesskaber.
Alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd. Københavns Ældreråd er landets største ældreråd og består af 25 medlemmer, som alle er direkte valgt af københavnere over 60 år for en fireårig periode.

Fra Brønshøj-Husum blev valgt socialrådgiver Margit Risnæs fra Brønshøjvej, mens en anden kandidat fra bydelen, Lis Søkvist, blev valgt som suppleant.

Ved valget til Ældrerådet blev der afgivet 24.209 stemmer, hvilket giver en stemmeprocent på 26,6 og 57 procent af stemmerne afgivet digitalt.

Københavns Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i Københavns Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top