Lærerne vil have nødundervisning
skole-elever-laerer-scaled-e1608053319953.jpg

happy young teacher woman at elementrary school teaching and giving leassons to group of young smart children

Hjemsendt Københavns Lærerforening opfordrer kommunen til at sikre skoledagen for både lærere og elever. Kommunen følger myndighedernes restriktioner

Hos Københavns Lærerforening er man bekymret, skriver Københavns Lærerforenings netmedie, klfnet.dk.  

Lærer og TR-suppleant på Kildevældskolen på Østerbro, Martin Johnsen, mener ikke, at man undgår smittespredning mellem elever og lærere, selv om man bestræber sig på at følge myndighedernes skærpede retningslinjer.
På toppen af hans ønskeseddel står derfor en forebyggende lukning af de åbne skoler, og at man tyr til fjernundervisning op til juleferien. 

Alle elever fra femte klasse og op er på Regeringens ordre sendt hjem og den digitale undervisning er i gang. Hele indskolingen er i skole frem til juleferie fra fredag eftermiddag. 
Da de større elever blev sendt hjem, blev restriktionerne strammet op, så klasser ikke længere måtte være blandet på årgange.

Anders Müller, lærer og tillidsrepræsentant på Bellahøj Skole, genkender bekymringen blandt sine kollegaer på skolen, og advokerer også for, at man udvider fjernundervisningen til at gælde alle elever.

– Lige nu kan man sige, at faglighed kommer foran sundheden, og den afvejning, mener jeg, man bør vende om, så man sætter sundhed over faglighed, siger han til klfnet.dk.
Han erkender dog, at der er “to sider af sagen,” og at man så vidt muligt skal undgå endnu en streng nedlukning af landet.
Københavns Kommune ved ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Nicolai Kragh Pedersen, forstår godt både lærernes og andre frontmedarbejderes bekymringer i en tid med et højt smittetryk og udtaler: 

– Børne- og Ungdomsforvaltningen følger myndighedernes restriktioner om at fjernundervise elever fra 5.-10. klasse frem til jul. Sårbare børn og 0.-4. klasse er undtaget disse tiltag, og for dem gælder de skærpede retningslinjer om bl.a. undervisning i stamklasser, spisning i klasserne samt et fortsat fokus på afstand, håndvask og rengøring etc. 

Data understøtter lærernes bekymring. 

Antallet af corona-smittede i Danmark  og særligt i Region Hovedstaden stiger fortsat. Andelen af grundskoleansatte, der har haft en positiv coronatest, er næsten 40 procent højere end andelen blandt befolkningen generelt, ifølge Statens Serum Institut.
Tallene siger dog ikke noget om, hvor smitten er opstået. Ikke desto mindre må man sige, at corona er rykket ind i folkeskolerne, hvor de i foråret gik fri. 

Samtidigt har både Overborgmesteren og Sundheds- og Omsorgsborgmesteren været i medierne for at sige, at det er vigtigt at alle overholder restriktionerne fordi smitten stiger for hurtigt. 

– Vi har oplevet i de sidste par dage, at mange lærere ringer og skriver til os med stigende bekymringer for situationen ude på skolerne. København har landets største smittetryk lige nu. Vi har set skoler i København, der mere eller mindre er lagt ned med mange smittede elever og lærere, siger formanden for Københavns Lærerforening, Lars Sørensen. 

Han mener at man bør fokuserer på sikkerheden fremfor fagligheden i øjeblikket samt lukke ned i de områder, hvor smitten er høj. 

– Vi opfordrer forvaltningen til at tage de nødvendige greb i brug for at sikre, at det er trygt for vores medlemmer at gå på arbejde og for at børnene kan komme sikkert i skole. Man kunne fx etablere nødundervisning på skolerne, så lærerne ikke skulle undervise i mange forskellige klasser i løbet af en dag, men i stedet kun var sammen med én klasse, siger han. 

Ressourcedirektør i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, Nicolai Kragh Pedersen, skriver i en mail til KLFnet, at bekymringen blandt lærere og andre frontarbejdere er “forståelig i en tid med højt smittetryk.” 

Men han afviser, at Københavns Kommune vil lave brede, forebyggende nedlukninger af skoler, da man vil vurdere eventuelle smittesager hver for sig:

– Om der på skoler i København før jul opstår situationer, hvor alle elever i en kortere periode hjemsendes pga. smitteopsporing, afhænger af situationen og det konkrete tilfælde, siger han.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top