Hensynsløse regler for store forsamlinger i det almennyttige
Debat_web.png
De mange restriktioner rettet mod store forsamlinger skal bidrage til at begrænse kontakt og smittespredning. Vi må kun mødes 10 personer. Desværre gælder det ikke for beboere i almennyttige bebyggelser, hvor der bor mange ældre og udsatte. Her må man mødes op til 500 personer til beboermøder.

Regeringen vil sætte renoveringer i gang for at styrke beskæftigelsen og den danske økonomi. Der er renoveringer på vej for mere end 30 milliarder. Regeringen henter pengene i Landsbyggefonden. Penge som beboerne i det almennyttige har tvangsindbetalt via huslejen.
Renoveringer skal vedtages af beboerne, ellers er de ikke lovlige. Derfor tillader man, at 500 personer kan mødes til beboermøder og afstemninger i en tid, hvor man ellers anbefaler alle at blive hjemme.
Store informationsmøder vil udsætte mange beboere for det urimelige valg mellem at deltage og dermed udsætte sig selv for smittefare eller at blive hjemme og afstå fra indflydelse på væsentlige beslutninger om egen bolig, renovering, genhusning og huslejestigning.
Det er tankevækkende, at boligorganisationer der foreslår, at beboerne kan mødes op til 500 personer, selv længe har holdt ejendomskontorer med få ansatte lukkede og anbefaler skype-møder for at værne om egen sikkerhed og sundhed. Fornuftigt nok. Men hvorfor fordufter fornuften, når det drejer sig om udsatte beboere i almennyttige bebyggelser?
På et skype-møde i boligorganisationen SAB´s organisationsbestyrelse i efteråret, besluttede SAB og KAB, i sikker corona-afstand, at SAB-afdelingerne i Humlevænget og Bellahøj, kan afholde beboermøder eller foretage urafstemning. I min boligafdeling med 485 husstande skulle der have været et stort informationsmøde. KAB foreslog bl.a., at beboerne kunne køres i bus til Falkonercentret for at afholde mødet der.
Den lokale afdelingsbestyrelse i Bellahøj, SAB prioriterede beboernes sundhed og sikkerhed og afviste derfor, at der skulle indkaldes til stormøde under de nuværende usikre forhold.
Som reglerne er udformet, er det boligorganisationernes ansvar, at store afdelingsmøder afholdes sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

1 kommentar om “Hensynsløse regler for store forsamlinger i det almennyttige”

  1. R. Hegested siger:

    Godt, der er nogle ansvarlige afdelingsbestyrelser i almene boliger. Man kan jo få den tanke, at agendaen er en anden end beboernes interesser? Det gælder såvel de beboerdemokratiske rettigheder som beboernes helbred. Om det er de enkelte boligorganisationers bestyrelser eller KAB, der er mest ligeglade overfor beboernes ve og vel er måske proportionelt med, hvilket udfald de ønsker i den konkrete sag på dagsordenen. Ministerets vejledning har været klar siden 4. april, men der forekommer åbenlyst forskellig praksis fra afd. til afd. og fra boligorganisation til boligorganisation. Og fra møde til møde! Jeg har i mail til KABs adm. dir. Jens Elmelund d. 9. okt. 2020 efterspurgt: hvem der i KAB er ansvarlig for Covid-19 området, men mangler endnu svar på dette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top