Der SKAL nyt gulv i Grøndal Multicenter ellers lukkes det
Grøndalscentret-05-50-20.jpg

Beplantningen indendørs i Grøndal Multicenter ødelægger gulvet til fare for de ansatte.

Foto: Kaj Bonne
Påbud Arbejdstilsynet har givet et påbud om at udbedre stengulvet i dobbeltgangen fra hovedindgang til endevæggen i stueplan – ellers lukkes centret

Gulvet i Grøndal MultiCenter fremstår meget nedslidt med store niveauforskelle. Mange steder over hele gulvet forekommer løse sten, knækkede sten med fremstående skarpe kanter samt manglende sten.

Arbejdstilsynet meddeler, at det 2.200 m2 store stengulv udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko for faldulykker for brugere og medarbejdere.

Gulvet har været igennem flere udbedringer igennem årene, men gulvets niveauforskelle og manglende sten har nu nået et punkt, hvor det ikke længere kan udbedres. Derfor er den bygningsfaglige vurdering, at gulvets underlag skal stabiliseres og reetableres, og at gulvet skal udskiftes.

Hvis påbuddet ikke efterkommes inden den 15. maj 2021, kan Arbejdstilsynet lukke Grøndal MultiCenter som arbejdsplads – denne frist kan dog evt. forlænges.

Gulvet er 55 år gammelt. Foto: Kaj Bonne

Indgår i Overførselssagen i februar/marts

Kultur- og Fritidsudvalget på Rådhuset har drøftet sagen på sit sidste møde, og kan konstatere, at det finansielle behov overstiger den samlede økonomiske ramme for indvendig vedligeholdelse for 2021, og derfor kan udskiftningen af gulvet ikke håndteres indenfor forvaltningens egen budgetramme.

Det vil derfor ikke være muligt at udskifte gulvet, hvis der ikke afsættes midler i forbindelse med Overførselssagen for 2020/2021, hvor kommunens overskud fra 2020 fordeles. Udvalget har derfor besluttet, at henvise spørgsmålet om finansiering til Overførselssagen.

De samlede udgifter til blandt andet nyt gulv og genetablering af belysningen skønnes at blive 9,5 mio. kr.

Grøndal Multicenter er i risiko for at lukke. Foto: Kaj Bonne

Udskiftning af gulv og reetablering af belysning

En væsentlig del af problemstillingen er, at der langs kanten i dobbeltgangen er beplantning direkte i jorden under stengulvet. Beplantningen har et stort forgrenet netværk af rødder, der igennem en længere årrække har undermineret stengulvet med niveauforskelle og knækkede sten til følge.

Både gulv og dele af beplantning er fra Grøndal MultiCenters opførelse i 1965, og siden har gulvet modtaget løbende vedligeholdelse. Dermed har gulvet haft en levetid på 55 år, hvilket er over den normale forventede 20 års levetid for et gulv.

Jorden under gulvet skal renses for rødder og reetableres som et jævnt og stabilt underlag, hvorpå der skal lægges et nyt stengulv af betonfliser. Det nye flisegulv vil gå fra kant til kant i dobbeltgangen uden mulighed for genbeplantning i jorden under gulvet.

Derudover afmonteres et løbende espalier i jern, der understøtter beplantningen langs siderne i dobbeltgangen, og som i dag kun opretholdes, fordi det er umuligt at fjerne på grund af sammenfletning med beplantningen. Belysningen i dobbeltgangen er monteret på dette espalier. Derfor skal belysning og nødbelysning genetableres.

Planlagt anlægsperiode

Anlægsarbejdet forventes inddelt i fire etaper, hvor man udskifter 1/4 af gulvet i dobbeltgangen ad gangen. Denne etapeinddeling giver mulighed for, at den øvrige drift i Grøndal MultiCenter kan køre videre uden påvirkning i nævneværdig grad.

Det samlede anlægsarbejde forventes at tage tre måneder, og er (hvis pengene bevilges) planlægt til at foregå fra den 1. juni 2021 til 31. august 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top