Pleje af naturen i moserne
Kagsmosen-04-34-17.jpg

kagsmosen

Foto: Kaj Bonne
Københavns Kommune rykker ind i både Utterslev Mose og Kagsmosen for at skabe bedre vilkår for dyrelivet I de kommende uger er det ikke kun fuglesang, der lyder fra Utterslev Mose og Kagsmosen. Københavns Kommune sætter nemlig gang i naturplejeprojekter i begge moser.

Arbejdet i Utterslev Mose begyndte i sidste uge, mens arbejdet i Kagsmosen begynder i denne uge. Projekterne skal forbedre forholdene for områdernes farverige dyreliv.

I Utterslev Mose bliver dele af rørskoven slået ned, ligesom vildtgroede buske og træer på øerne bliver fjernet. Det giver flere forskellige fuglearter bedre muligheder for at bygge reder. Samtidig begrænses træer og buske i at brede sig på øerne.

I Kagsmosen bliver den sydlige del af kanalen ryddet for planter, træer og buske, der er groet vildt og stort. Det sikrer bedre forhold for vandfuglene og forhindrer bl.a. ræve i at bruge grene som broer over til øen. Samtidig giver det mere sollys til vandspejlet, og det vil især til foråret give bedre forhold for områdets padder og de insekter, der lever i vandet. Rydningen sikrer også bedre kik ind i den tætbevoksede og utilgængelig ø midt i mosen.

Under arbejdet i både Utterslev Mose og Kagsmosen kan der forekomme støj fra redskaber og køretøjer mellem kl. 6-18 på hverdage og kl. 8-15 på lørdage. Det kan blive nødvendigt at afspærre dele af stierne midlertidigt.
Arbejdet i de to moser forventes afsluttet ved årets udgang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top